Khảo sát lựa chọn mô hình “Làng mới” kiểu mẫu tại Hà Tĩnh

Khảo sát lựa chọn mô hình “Làng mới” kiểu mẫu tại Hà Tĩnh
Đoàn công tác Quỹ Toàn cầu hóa nông thôn mới của Hàn Quốc, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương vừa có chuyến khảo sát thực trạng để lựa chọn hỗ trợ xây dựng mô hình “Làng mới” kiểu mẫu tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ.

Đoàn tiến hành khảo sát thực trạng xây dựng NTM, kiểm tra kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu tại xã Tùng Ảnh, đặc biệt kết quả xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại các thôn: Thông Tự, Châu Nội, Châu Trinh.

Đoàn khảo sát vườn mẫu ông Mai Đình Đoàn thôn Châu Nội (xã Tùng Ảnh)
 
...khảo sát tại hộ ông Mai Xuân Tam, thôn Châu Nội 

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, UBND huyện Đức Thọ, ông Trần Thanh Thọ - Quản lý vùng Quỹ Toàn cầu hóa nông thôn mới Hàn Quốc đánh giá cao kết quả xây dựng NTM Hà Tĩnh nói chung, xã Tùng Ảnh nói riêng. Bộ mặt nông thôn các địa phương có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày nâng cao.

Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trần Huy Oánh: Đề nghị Quỹ toàn cầu hoá nông thôn mới Hàn quốc ngoài hỗ trợ xây dựng mô hình “Làng mới” tại xã Tùng Ảnh, lựa chọn thêm xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân 
 
Ông Trần Thanh Thọ - Quản lý vùng Quỹ Toàn cầu hóa nông thôn mới Hàn Quốc phát biểu tại buổi làm việc với Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, UBND huyện Đức Thọ và xã Tùng Ảnh 

Ông Trần Thanh Thọ cũng giới thiệu mục tiêu của mô hình "Làng mới" kiểu mẫu nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần, ý thức, nhận thức của người dân; tuyên truyền vận động để người dân tham gia một cách tự nguyện, thúc đẩy tinh thần cộng đồng, chủ động của người dân trong phong trào xây dựng NTM, thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với những sản phẩm chủ lực của địa phương đạt chất lượng cao,… Về kinh phí hỗ trợ từ nguồn lực của Quỹ Toàn cầu hóa nông thôn mới Hàn Quốc hỗ trợ và của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương.

Thôn Thông Tự là 1 trong những thôn lựa chọn xây dựng  mô hình “Làng mới” kiểu mẫu tại xã Tùng Ảnh

Tại cuộc làm việc với Đoàn, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh Trần Huy Oánh cam kết thực hiện theo yêu cầu của Quỹ toàn cầu và đề nghị Quỹ Toàn cầu hóa nông thôn mới Hàn Quốc giúp đỡ kết nối, kết nghĩa giữa các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh với đơn vị cấp huyện, cấp tỉnh của Hàn Quốc trong xây dựng nông thôn mới (huyện Đức Thọ với 1 đơn vị cấp huyện, tỉnh Hà Tĩnh với 1 đơn vị cấp tỉnh của Hàn Quốc). 

Trên cơ sở kết quả khảo sát đợt này đoàn công tác sẽ trình Quỹ Toàn cầu hóa nông thôn mới Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng mô hình “Làng mới” kiểu mẫu tại Hà Tĩnh.

 
Quỹ toàn cầu hoá nông thôn mới Hàn quốc đã bắt đầu triển khai dự án Saemaul từ năm 2005, đến đã xây dựng 8 làng thí điểm theo mô hình Saemaul tại 5 tỉnh: Ninh Thuận, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Hậu Giang. Tại Thái Nguyên có 2 xóm đã được tiếp nhận dự án xây dựng Làng thí điểm Nông thôn mới là: Xóm Tổ, xã Phượng Tiến, huyện Định Hoá và xóm Phú Nam 1, xã Phú Đô, huyện Phú Lương.
Ngô Thắng