Học tập đạo đức HCM
Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư

Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư  

 •   28/10/2020 03:52:00 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đề xuất về Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp...
Phấn đấu đến năm 2030 cả nước có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

Phấn đấu đến năm 2030 cả nước có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

 •   26/10/2020 03:17:00 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030.
Khuyến khích đầu tư phát triển chợ hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm

Khuyến khích đầu tư phát triển chợ hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm

 •   17/10/2020 07:03:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ.
Đề xuất 3 tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

Đề xuất 3 tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

 •   08/10/2020 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Quyết định về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù áp dụng cho giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Ủy ban Dân tộc đề xuất 3 tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.
Đề nghị mức thuế GTGT 5% với phân bón để hỗ trợ doanh nghiệp

Đề nghị mức thuế GTGT 5% với phân bón để hỗ trợ doanh nghiệp

 •   08/10/2020 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón. Theo đó, Bộ đề nghị chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%.
Sửa khung giá nước sạch, đảm bảo quyền lợi người dân

Sửa khung giá nước sạch, đảm bảo quyền lợi người dân

 •   07/10/2020 07:16:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị cấp nước, cơ quan quản lý thực hiện thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng nước.
Sử dụng hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn

Sử dụng hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn

 •   29/09/2020 11:33:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
Đề xuất xây dựng Nghị định về hàng hóa “Sản xuất tại Việt Nam”

Đề xuất xây dựng Nghị định về hàng hóa “Sản xuất tại Việt Nam”

 •   28/09/2020 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam.
Đề xuất điều kiện cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển

Đề xuất điều kiện cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển

 •   28/09/2020 09:49:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Tại dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất điều kiện cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam.
Quản lý hiệu quả thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Quản lý hiệu quả thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

 •   03/09/2020 04:07:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

 •   27/08/2020 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Quản lý hiệu quả giống cây trồng lâm nghiệp

Quản lý hiệu quả giống cây trồng lâm nghiệp

 •   21/08/2020 03:13:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
Sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

 •   20/08/2020 03:21:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Đề xuất định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025

Đề xuất định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025

 •   06/08/2020 06:22:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021-2025.
Số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo 5 tuổi không quá 35

Số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo 5 tuổi không quá 35

 •   06/08/2020 06:21:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Đây là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Trường mầm non. Dự thảo đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý của nhân dân.
Đề xuất quy định về cấp độ rủi ro thiên tai

Đề xuất quy định về cấp độ rủi ro thiên tai

 •   17/07/2020 09:41:00 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai nhằm thay thế Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014.
Đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

 •   16/07/2020 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị quyết về miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020.
Giảm 30% mức thu phí trong lĩnh vực y tế đến hết năm 2020

Giảm 30% mức thu phí trong lĩnh vực y tế đến hết năm 2020

 •   15/07/2020 10:33:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 64/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế, trong đó quy định giảm 30% mức thu phí đến hết 31/12/2020.
Đề xuất bổ sung quy định về truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Đề xuất bổ sung quy định về truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

 •   25/06/2020 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung quy định về thời điểm áp dụng giá tính tiền đối với trường hợp truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Các tin khác

Văn bản ban hành

3264/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Thông báo số 22-TB/BCĐ

Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tại cuộc họp tháng 8 năm 2020

Quyết định số 76/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên mạng INTERNET

Quyết định số 2228/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký Cuộc thi "Tìm hiểu về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình và trên mạng Internet"

Kế hoạch số 270/KH-UBND

kế hoạch số 270/KH-UBND về Cuộc thi tìm hiểu về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình và trên mạng Internet.

Hát về nông thôn mới
Danh sách _ Chỉ định thầu Tư vấn chính sách nông thôn mới Thời tiết nhà nông Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
 • Đang truy cập148
 • Thành viên online1
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm140
 • Hôm nay35,634
 • Tháng hiện tại1,553,312
 • Tổng lượt truy cập38,512,542
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 11 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây