Học tập đạo đức HCM

Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Chủ nhật - 17/05/2020 05:34
Sáng ngày 14/5, Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học về “Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế”. Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn, quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh Đoàn Hoài Sơn chủ trì hội thảo. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng dự.
plugin ckeditor upload upload a7b705fa4295022c 494d475f303339362e4a5047

 

 

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung xem xét các vấn đề như: Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm ở Hà Tĩnh; định hướng đào tạo nghề phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế; mối quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp ở Hà Tĩnh trong đào tạo nghề và tuyển dụng nguồn nhân lực; hợp tác đào tạo với các trường dạy nghề với nhằm nâng cao cơ hội việc làm cho sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh; giải pháp nâng cao chất lượng chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng chuỗi giá trị sản phẩm ở Hà Tĩnh; thực trạng và giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Tĩnh.

plugin ckeditor upload upload a8156f1ad93c483c 494d475f303432342e4a5047

Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh Đoàn Hoài Sơn: Đề nghị các đại biểu tập trung phân tích hực trạng, ​chất lượng đào tạo nghề lao động nông thôn

 

Theo đó, thời gian qua, tỉnh đã ban hành khá nhiều chính sách để đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 3 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 14 chương trình, đề án, 5 chính sách trên lĩnh vực dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm lo phát triển nguồn nhân lực của tỉnh; huy động 425 tỷ đồng đầu tư nâng cao năng lực các cơ sở dạy nghề.

plugin ckeditor upload upload 909f0a820e44b000 494d475f303432382e4a5047

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn​: Từ kết quả nghiên cứu cần nêu rõ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho LĐNT

 

Sau 10 năm triển khai, tỉnh đã đào tạo được gần 64 ngàn LĐNT; đào tạo xuất khẩu lao động, giáo dục định hướng từ 5.000-6.000 người/năm (riêng năm 2018 gần 9.000 người) và thực hiện đào tạo nghề theo các dự án ODA, chương trình mục tiêu quốc gia khác. Việc triển khai thực hiện đào tạo nghề cho LĐNT đã góp phần nâng cao nhận thức của người lao động và đội ngũ cán bộ các cấp về vai trò của định hướng, đào tạo nghề nghiệp trong việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động. Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các tiêu chí, kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

plugin ckeditor upload upload 8305b6c29910587d 494d475f303434332e4a5047

TS. Bùi Thị Quỳnh Thơ, Trường Đại học Hà Tĩnh: Số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm còn lớn; tình trạng dư thừa nguồn nhân lực sau đào tạo của Hà Tĩnh ngày càng gia tăng

plugin ckeditor upload upload a351fcacb4b497aa 494d475f303435312e4a5047

TS. Hồ Thị Nga, Trường Đại học Hà Tĩnh: Cần liên kết các trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh trong đào tạo nghề ngắn hạn và dài hạn theo nhu cầu của sinh viên

 

plugin ckeditor upload upload 894515af3ef37a36 494d475f303436332e4a5047

TS. Nguyễn Xuân Ninh ( Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức) Các cơ sở GDND cần chủ động xác định số lượng nghề đào tạo, quy mô đào tạo trên cơ sở năng lực của các nhà trường và nhu cầu của doanh nghiệp; có sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo

 

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế hiện nay công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như: Cơ cấu ngành đào tạo chưa thật sự phù hợp với thị trường lao động; chương trình đào tạo, chất lượng, kỹ năng chưa đáp ứng được yêu cầu; một số lao động được đào tạo nghề nhưng vẫn chưa có được việc làm. Cơ cấu ngành, nghề đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) chưa thật phù hợp; chất lượng đào tạo chưa cao, nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy chậm cập nhật, đổi mới và chưa gắn chặt giữa lý thuyết và thực hành sản xuất. Sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ, đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

plugin ckeditor upload upload 9cdfc6375d20393c 494d475f303437322e4a5047

Ths. Nguyễn Thị Hương Giang, Trường Đại học Hà Tĩnh: Trong chương trình dạy nghề cho LĐNT cần quy định về thời lượng, nội dung, phương pháp đào tạo…

plugin ckeditor upload upload 94d6887429786735 494d475f303438312e4a5047

Ths. Nguyễn Thị Kim Nhung, Trường Đại học Hà Tĩnh: Cần có các giải pháp để thu hút doanh nghiệp tham gia sâu trong việc đào tạo nghề cho LĐNT

 

plugin ckeditor upload upload 8d1e0250ef64ddc7 494d475f303438362e4a5047

Trưởng phòng Lao động việc làm, Sở LĐTBXH  Đặng Văn Dũng: Việc gắn kết đào tạo giữa Trường Đại học Hà Tĩnh và các trường nghề trên địa bàn sẽ giúp HSSV, người lao động có thêm cơ hội việc làm

Từ những vấn đề nêu trên, các đại biểu dự đã đề xuất một số giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; tập trung cao xã hội hóa công tác đào tạo nghề; nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên theo quy định; phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền các cấp và cơ quan quản lý chuyên môn về giáo dục nghề nghiệp để đảm bảo tính công khai minh bạch, chất lượng, hiệu quả trong đào tạo nghề. Các cơ sở GDNN cần chủ động xác định số lượng nghề đào tạo, quy mô đào tạo trên cơ sở năng lực của các nhà trường và nhu cầu của doanh nghiệp; có sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo; các doanh nghiệp cần phải có chiến lược, kế hoạch phát triển nhân lực phù hợp với chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở GDNN, HSSV; bổ sung một số cơ chế chính sách phù hợp để huy động các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề…

plugin ckeditor upload upload 8a3fef0a1fb984eb 494d475f303530382e4a5047

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền: Tiếp tục nghiên cứu sâu và tham mưu cho tỉnh những chính sách phù hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho LĐNT

 

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đánh giá cao những tham luận sâu sắc của các đại biểu, các tham luận đã chỉ rõ được những kết quả, khó khăn, tồn tại và nêu nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đối với công tác đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần nghiên cứu kỹ các chủ trương, chính sách của Trung ương, đặc biệt là văn kiện sắp tới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII để tiếp cận với phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm thay đổi phù hợp trong đào tạo nghề cho LĐNT; ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm sau đào tạo. Làm rõ  hơn các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề cho LĐNT gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nghiên cứu sâu và tham mưu cho tỉnh những chính sách phù hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho LĐNT.

Theo Lưu Thành/dbndhatinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục
Văn bản ban hành

Số 3372 /BNN-VPĐP

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện

Thông báo số 10-TB/BCĐ

Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tại cuộc họp tháng 4 năm 2020

09/BCĐ-VPĐP

Văn bản số 09/BCĐ-VPĐP về việc xây dựng Phương án và Khung kế hoạch thực hiện các nội dung, tiêu chí ngành phụ trách để đạt chuẩn tỉnh

Quyết định số: 1237/QĐ-UBND

Về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất của Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Thông báo số 07/BCĐ

Về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Hát về nông thôn mới
Tư vấn chính sách nông thôn mới Thời tiết nhà nông Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Thống kê
  • Đang truy cập83
  • Hôm nay35,631
  • Tháng hiện tại1,507,421
  • Tổng lượt truy cập31,291,368
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 11 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây