Học tập đạo đức HCM

Hiệu quả từ mô hình "xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo"

Thứ sáu - 11/01/2019 09:39
Với việc triển khai thực hiện mô hình dân vận “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” trên địa bàn đóng quân, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đánh giá cao; góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Mô hình thâm canh cây cà phê ở huyện Cư M'gar, đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo
và trở nên giàu có. Ảnh: Báo Tin tức

Trong những năm qua, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu V đã có nhiều chủ trương và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện trên các mặt công tác, đã cụ thể hóa trong Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân khu; nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương từng năm. Cấp ủy đảng, chỉ huy các đơn vị trực thuộc đã quán triệt, thực hiện đồng bộ, rộng khắp ở các loại hình đơn vị, tập trung tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương; thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang (LLVT) chung sức xây dựng nông thôn mới”; triển khai chủ trương “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”; thực hiện “Hũ gạo vì người nghèo”; thực hiện chủ trương giao địa bàn các xã đặc biệt khó khăn.

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 152-NQ/ĐUQSTW ngày 01/8/2003 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Nghị quyết số 01-NQ/TVĐU ngày 16/6/2004 của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT trong thời kỳ mới”; ngày 04/4/2005, Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã ra Nghị quyết chuyên đề số 340-NQ/ĐU “về tăng cường công tác dân vận của LLVT tỉnh trong thời kỳ mới”. Trên cơ sở đó, các tổ chức Đảng tổ chức quán triệt và ra nghị quyết chuyền đề lãnh đạo ở cấp mình, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, vận dụng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, tính chất nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa bàn đóng quân.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành Quy chế công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh về công tác dân vận, chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố ký kết với Ban Dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, từ đó tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận, vận động quần chúng ở cơ sở. Các hoạt động phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh với các ban, ngành các tổ chức chính trị, xã hội địa phương đều hướng về cơ sở, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về quốc phòng, an ninh, vận động nhân dân đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống thiên tai, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tham gia thực hiện thắng lợi các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”.v.v. giúp nhân dân và địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện sáng tạo nhiều nội dung, hình thức hoạt động mới như: Thực hiện “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; phong trào “Hũ gạo vì người nghèo”, “Giảm một hộ nghèo”, làm công tác dân vận ở các xã đặc biệt khó khăn (theo chủ trương của Đảng ủy Quân khu), gắn với thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện Chương trình 12 quân - dân y kết hợp; có đơn vị đã thực hiện được mô hình hiệu quả về công tác dân vận như: Ban CHQS huyện Buôn Đôn nuôi đỡ đầu các cháu học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn người dân tộc thiểu số; Ban CHQS huyện Krông Năng, Ban CHQS thị xã Buôn Hồ gắn kết giữa cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp với các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số thuộc buôn kết nghĩa; mô hình trồng lúa nước của Đội công tác 376 tại xã Dliê Ya/huyện Krông Năng theo công nghệ của Viện Nông lâm Tây Nguyên; Ban CHQS huyện Cư Mgar thực hiện Phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”…, bằng nhiều hình thức phương pháp nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về tham gia “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” trên địa bàn đóng quân, giao địa bàn làm công tác dân vận ở các xã đặc biệt khó khăn, gắn với thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện làm công tác dân vận ở 03 xã đặc biệt khó khăn (xã Cư San/huyện M’Drăk, xã Yang Mao/huyện Krông Bông, xã Nam Ka/huyện Lăk).

Trong những năm qua, các đơn vị đã phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương tu sửa, làm mới 68 km đường nông thôn; nạo vét hơn 75 km kênh mương thủy lợi, giúp nhân dân hơn 1.000 ngày công lao động sản xuất. Tham mưu phối hợp với địa phương xây dựng 2 phòng học trường mầm non của buôn Kai, xã Ea Tóh, huyện Krông Năng, trị giá hàng chục triệu đồng; xây tặng 18 nhà tình nghĩa, 9 nhà đồng đội. Chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho hơn 3.000 lượt người, tặng 4.269 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nếp sống ăn, ở hợp vệ sinh, tư vấn di dời chuồng trại gia súc, gia cầm ra xa nhà ở... Hiện nay đã tổ chức triển khai nhân rộng mô hình “giảm một hộ nghèo” đến đến 21 đầu mối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh thực hiện giảm một hộ nghèo trên địa bàn đóng quân.

Cùng với triển khai thực hiện mô hình “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” trên địa bàn đóng quân, các tổ, đội công tác tăng cường xây dựng cơ sở; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng lực lượng, kết hợp công tác dân vận với hoạt động giao lưu kết nghĩa, thăm hỏi, tặng quà trong dịp tết; lồng ghép hoạt động văn hoá, văn nghệ với công tác tuyên truyền; tổ chức bộ đội về ăn tết với nhân dân. Đã tổ chức hơn 5.300 lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, 450 lượt cán bộ, chiến sĩ về các buôn ăn tết với đồng bào dân tộc thiểu số, 100% các đầu mối đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đi đôi với phối hợp làm công tác tuyên truyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, nảy sinh. Những kết quả trên, đã góp phần vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của chính quyền địa phương.

Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn trung thành với Đảng bộ, chính quyền địa phương, sát cánh cùng nhân dân và các đơn vị của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo.v.v.. ở những thời điểm khó khăn, tình hình an ninh, chính trị phức tạp, thiên tai lũ lụt, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn là lực lượng đi đầu, xung kích tham gia ổn định tình hình.

Từ những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện công tác dân vận trên địa bàn và thực hiện mô hình dân vận “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” trên địa bàn đóng quân của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh, có thể rút ra một số kinh nghiệm như:

Một là, cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp phải quán triệt nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dận vận của LLVT trong tình hình mới.

Hai là, trong công tác dân vận nói chung và thực hiện mô hình “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” trên địa bàn đóng quân phải chủ động, kịp thời bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, đơn vị, địa phương và thực tiễn tình hình; bám sát định hướng của trên, chuyển mạnh vào hoạt động thực tiễn ở cơ sở, tất cả vì dân.

Ba là, phải phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện đầy đủ quy chế phối hợp hoạt động, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận.

Bốn là, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng phẩm chất, nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ và phương pháp tiến hành công tác dân vận cho cán bộ, chiến sĩ; chú trọng củng cố hệ thống cơ quan và đội ngũ cán bộ nghiệp vụ các cấp.

Với việc triển khai thực hiện mô hình dân vận “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” trên địa bàn đóng quân, lực lượng vũ trang tỉnh Đăk Lắk được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đánh giá cao, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương; qua đó thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

TS. Nguyễn Đình Sơn/ CPV
 Tags: trên địa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục
Văn bản ban hành

Quyết định số 2228/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký Cuộc thi "Tìm hiểu về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình và trên mạng Internet"

Kế hoạch số 270/KH-UBND

kế hoạch số 270/KH-UBND về Cuộc thi tìm hiểu về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình và trên mạng Internet.

955/QĐ-TTg

Quyết định số 955/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

18/BCĐ-VPĐP

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Quyết định số 2244/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm Văn phòng điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh

Hát về nông thôn mới
Tư vấn chính sách nông thôn mới Thời tiết nhà nông Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Thống kê
  • Đang truy cập178
  • Thành viên online3
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm139
  • Hôm nay18,875
  • Tháng hiện tại153,327
  • Tổng lượt truy cập33,994,963
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 11 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây