Học tập đạo đức HCM

HĐND các phường: Nam Hồng, Bắc Hồng, Đức Thuận, Đậu Liêu tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

Chủ nhật - 04/04/2021 10:07
Chiều ngày 2/4, HĐND các phường: Nam Hồng, Bắc Hồng, Đậu Liêu, Đức Thuận tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua trước khi tổ chức bầu cử HĐND nhiệm kỳ mới.
1

Hội nghị tổng kết HĐND phường Nam Hồng nhiệm kỳ 2016 - 2021

    Tại phường Nam Hồng, đến tham dự có đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Đinh Thị Hương - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Trưởng đoàn chỉ đạo Thị ủy tại phường Nam Hồng.

1

Tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND phường Nam Hồng nhiệm kỳ 2016 -2021

    Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường Nam Hồng đã tổ chức 13 kỳ họp và đã ban hành 47 nghị quyết; tổ chức giám sát chuyên đề 22 cuộc, tập trung trên một số lĩnh vực như: Quản lý đất đai; thu chi ngân sát; các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh tại trường học; xây dựng các thiết chế văn hóa; quản lý trật tự đô thị và xây dựng nhà ở tư nhân…. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng được đổi mới. Trong nhiệm kỳ qua, thường trực HĐND phối hợp với UBMTTQ từ phường đến các TDP tổ chức 17 cuộc tiếp xúc cử tri, đóng góp 81 ý kiến trên các lĩnh vực. Mối quan hệ giữa đại biểu dân cử và cử tri ngày càng được cũng cố, gắn bó chặt chẽ hơn. Tại hội nghị, HĐND phường đã trao giấy khen cho các 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

3

Toàn cảnh kỳ họp tại phường Bắc Hồng

    Tại phường Bắc Hồng, về tham dự và chỉ đạo có các đồng chí: Nguyễn Quang Vinh, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã; Hoàng Bá Khang, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ, Trưởng đoàn chỉ đạo Thị uỷ tại phường Bắc Hồng.

4

   Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND phường Bắc Hồng đã có nhiều đổi mới, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước, đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường đã tổ chức 14 kỳ họp, trong đó 10 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp bất thường và ban hành 53 nghị quyết. Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết trên mọi lĩnh vực nên Nghị quyết của HĐND phường đã đi vào thực tế, giúp kinh tế của phường tăng trưởng ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện. Các kỳ họp của HĐND phường được tổ chức đổi mới theo hướng ngắn gọn, thiết thực, tăng cường thời gian dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Về hoạt động giám sát, trong nhiệm kỳ, đã tổ chức giám sát chuyên đề 19 cuộc trên các lĩnh vực tại các đơn vị trên địa bàn phường. Sau mỗi cuộc giám sát, HĐND phường có kết luận và các kiến nghị, đề nghị giải quyết để đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết của HĐND phường đề ra. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện đảm bảo, đúng quy định của pháp luật, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Thường trực HĐND phối hợp tổ chức 16 cuộc tiếp xúc cử tri và đã có 75 ý kiến đóng góp trên các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng an ninh và đời sống của Nhân dân.

5

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND phường Bắc Hồng nhiệm kỳ 2016 - 2021

    Cũng tại kỳ hợp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh và Nghị quyết hỗ trợ kinh phí chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường. Nhân dịp này, đã có 2 tập thể và 6 cá nhân được nhận giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND phường, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6

Toàn cảnh kỳ họp tổng kết HĐND phường Đức Thuận

    Tại phường Đức Thuận, HĐND phường đã tổ chức kỳ họp tổng kết khóa XXI nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự có đồng chí Đinh Văn Hồng - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại phường Đức Thuận, đại diện Thường trực HĐND thị xã, và các đồng chí thành viên trong đoàn chỉ đạo.    

6

Đồng chí Đinh Văn Hồng - PCT UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp tổng kết HĐND phường Đức Thuận

    Nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND phường Đức Thuận có 24 đại biểu, đến nay, số lượng đại biểu là 22 đại biểu (giảm 02 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ do chuyển đơn vị công tác). Với 14 kỳ họp, 74 Nghị quyết được thông qua, 22 cuộc giám sát,  phối hợp tổ chức 34 cuộc tiếp xúc cử tri, tỷ lệ giải quyết ý kiến của các cử tri trên 80%. HĐND phường khóa XXI đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Các Nghị quyết của HĐND phường đã cụ thể hóa được chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hoạt động giám sát ngày càng được tăng cường với hiệu lực, hiệu quả ngày càng cao. Công tác tiếp dân, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được coi trọng và quan tâm giải quyết.

7

    Nhân dịp này, hội nghị cũng đã khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND phường Đức Thuận trong nhiệm kỳ qua.

   Tại phường Đậu Liêu, về tham dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Nam Long - Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo Thị ủy tại phường Đậu Liêu và đồng chí Đặng Minh Khang - Phó Chủ tịch HĐND thị xã.

7

Toàn cảnh kỳ họp tổng kết HĐND tại phường Đậu Liêu

    Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường Đậu Liêu đã tổ chức 13 kỳ họp và ban hành 54 nghị quyết. Các kỳ họp ngày càng được đổi mới, dân chủ. Chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, khoa học; các kỳ họp đã giành nhiều thời gian cho phần thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Ý kiến thảo luận tại hội trường, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, dân chủ, tập trung vào những nội dung trọng tâm của kỳ họp và những vấn đề quan trọng đang được cử tri quan tâm. Hoạt động giám sát của HĐND, thường trực HĐND và các ban HĐND tiếp tục được tăng cường. Nhiệm kỳ qua HĐND phường đã tổ chức 16 cuộc giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực mà cử tri quan tâm. Các đại biểu HĐND phường đã tích cực hoạt động thể hiện trách nhiệm của người đại biểu trước Nhân dân. Đa số đại biểu luôn gần gũi quần chúng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và phản ánh trung thực với HĐND tại các kỳ họp. Một số đại biểu tích cực tham gia các hoạt động giám sát và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để HĐND xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề của địa phương…

1

Đồng chí Bùi Đức Song - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đậu Liêu báo cáo kết quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2016 - 2021

    Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận thẳng thắn nêu lên nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, một số bài học kinh nghiệm và đồng tình cao với một số nhiệm vụ của HĐND trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021./.

Theo Cẩm Hà -Thanh Trúc - Quốc Thuận - Nguyễn Oanh/honglinh.hatinh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Nghị quyết số 01 - NQ/ĐH

Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hà tĩnh lần thứ XIX, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công văn 08/BCĐ-VPĐP

về việc rà soát, đánh giá lại một số xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2019, 2020 và sản phẩm OCOP

Quyết định 842/QĐ-UBND

Về việc khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Quyết định 843/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế Quản lý sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

622/QĐ-UBND

Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Hát về nông thôn mới
Danh sách _ Chỉ định thầu Tư vấn chính sách nông thôn mới Thời tiết nhà nông Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập170
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm150
  • Hôm nay31,328
  • Tháng hiện tại849,975
  • Tổng lượt truy cập49,196,602
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 11 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây