Học tập đạo đức HCM

Đẩy mạnh hoạt động của hợp tác xã

Thứ ba - 28/07/2020 04:23
Các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực kinh tế, đã giải quyết nhiều việc làm cho người lao động. Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của mình, nâng cao hiệu quả hoạt động, các HTX cần có những giải pháp thiết thực, tìm hướng đi đúng… để góp phần phát triển ngày càng vững mạnh và thực hiện tốt tiêu chí tổ chức sản xuất của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Măng Tây của HTX Hoa Phương Anh, thành phố Lai Châu, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu sinh trưởng, phát triển tốt. 

Hiện địa bàn tỉnh Lai Châu có trên 300 HTX đang hoạt động; doanh thu bình quân của HTX đạt 1.071 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân người lao động trong các HTX ước đạt 3,95 triệu/người/tháng; nộp ngân sách Nhà nước trên 15 tỷ đồng/năm.

Các HTX hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực như nông nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; thương mại, dịch vụ... Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng nhiều HTX hoạt động và đạt hiệu quả nhất. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, có 93 HTX, chiếm 44,6% tổng số HTX đang hoạt động; thu hút 960 thành viên và 1.057 lao động; thu nhập bình quân của thành viên đạt 3,55 triệu đồng/người/tháng. Các HTX nông nghiệp đã hỗ trợ cho kinh tế hộ phát triển thông qua các hoạt động đầu vào, đầu ra, hướng dẫn các hộ thành viên ứng dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Điển hình như HTX Phúc Khoa, HTX Quyết Tiến (huyện Tân Uyên); HTX Minh Thuận (huyện Than Uyên); HTX Sùng Phài, HTX Hoa Phương Anh, HTX Quyết Tâm (thành phố Lai Châu); HTX Nông nghiệp vùng cao (huyện Phong Thổ); đã xuất hiện các mô hình HTX thanh niên có cán bộ quản lý trình độ cao như HTX Thanh niên Hua Nà và HTX Thanh niên Mường Cang (huyện Than Uyên).

Đối với lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, có 61 HTX hoạt động trong lĩnh vực này, chiếm 29,9% tổng số HTX; tạo việc làm cho 530 thành viên và 724 lao động. Hầu hết các HTX sản xuất vật liệu xây dựng đã khai thác tốt được tiềm năng, lao động, tài nguyên tại chỗ (cát, đá, sỏi …) để phục vụ nhu cầu xây dựng tại địa phương. Một số HTX đã đầu tư thiết bị, dây truyền máy móc hiện đại vào sản xuất như HTX Phương Nhung (huyện Than Uyên), HTX Hữu Hảo (thành phố Lai Châu), HTX Hữu Khánh (huyện Mường Tè). Ngoài ra, còn nhiều HTX hoạt động trong các lĩnh vực khác đã tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động…

HTX Sùng Phài, thành phố Lai Châu ứng dụng công nghệ trong sản xuất rượu.

Theo ông Bùi Xuân Thu, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Các HTX trên địa bàn tỉnh hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực; một số HTX đã có nhiều cố gắng trong việc phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương, thực hiện đổi mới cơ chế quản lý theo quy định, mạnh dạn huy động đầu tư vốn, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường máy móc trang thiết bị, mở rộng phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Qua đó, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động, góp phần thực hiện tốt tiêu chí tổ chức sản xuất của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, tăng trưởng của nhiều HTX còn thấp, chiếm tỷ lệ nhỏ trong GRDP của tỉnh, số HTX hoạt động có lãi tăng nhưng mức lãi thấp. Các HTX phát triển chưa đồng đều giữa các vùng, địa phương và ngành kinh tế. Một số HTX chưa kiện toàn bộ máy quản lý; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý còn hạn chế; quy mô sản xuất của các HTX còn nhỏ, phân tán và thiếu vốn để sản xuất; sản phẩm sản xuất ra có giá trị chưa cao, sức cạnh tranh trên thị trường thấp. Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế hợp tác, HTX chưa được nhiều... - Ông Bùi Xuân Thu cho biết thêm.

Để thúc đẩy các HTX ngày càng phát triển, ngày 23/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong Nghị quyết có lồng ghép việc hỗ trợ cho HTX; cùng với đó, hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, trong đó lấy HTX là nòng cốt.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành; các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất với tỉnh trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về HTX, nhất là Luật Hợp tác xã đến đông đảo quần chúng Nhân dân, người lao động và các thành viên trong HTX; thực hiện tư vấn, củng cố, phát triển HTX; đề xuất, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể ở các huyện, thành phố; bố trí cán bộ chuyên trách về lĩnh vực HTX ở các sở, ngành và các huyện, thành phố. 

Đồng thời, Liên minh hợp tác xã tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, khuyến khích các HTX liên doanh, liên kết với nhau và với các thành phần kinh tế khác trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thu hút, vận động Nhân dân tham gia vào HTX; nâng mức vốn góp của các thành viên trong các HTX; tư vấn, hướng dẫn hợp nhất, sáp nhập các HTX cùng ngành nghề và địa bàn hoạt động để tăng tiềm lực tài chính, nhân lực và quy mô hoạt động của HTX. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ HTX như thành lập mới, bồi dưỡng cán bộ quản lý, xúc tiến thương mại, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý có hiệu quả nguồn tín dụng ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; xây dựng mô hình HTX sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn với chuỗi giá trị để nâng cao năng lực hoạt động của HTX... Ngoài ra, Liên minh hợp tác xã còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, các tổ chức thành viên; các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên, thành viên tham gia vào HTX; huy động các nguồn lực để thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt là để phát triển nhanh và bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao, các HTX cần phải phát huy nội lực là chính; tự đổi mới trong công tác quản lý, hoạt động sản xuất, kinh doanh; phải năng động, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm; tự đẩy mạnh liên doanh, liên kết với doanh nghiệp khác và liên kết chặt chẽ giữa HTX với thành viên. Trong quá trình hoạt động, các HTX cần xây dựng mục tiêu cụ thể, có kế hoạch rõ ràng trong quá trình thực hiện; nhanh nhạy với thị trường, sẵn sàng thay đổi để thích ứng với tình hình thực tế và sản xuất ra những sản phẩm thị trường cần để tiêu thụ tốt nhất.


 Tác giả: Thu Thuỳ

Nguồn tin: laichau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Công văn số 866/VPĐP-KHNVGS

Công văn số 866/VPĐP-KHNVGS ngày 21/12/2020 về việc công nhận Khu dân cư NTM đạt chuẩn theo Quyết định số 33 của UBND tỉnh

Nghị quyết số 255/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 255/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 255/2020/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh

QĐ2114/QĐ-TTg

Quyết định 2114/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”

3264/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Thông báo số 22-TB/BCĐ

Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tại cuộc họp tháng 8 năm 2020

Hát về nông thôn mới
Danh sách _ Chỉ định thầu Tư vấn chính sách nông thôn mới Thời tiết nhà nông Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập179
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm159
  • Hôm nay63,243
  • Tháng hiện tại1,093,074
  • Tổng lượt truy cập44,524,666
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 11 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây