Học tập đạo đức HCM

Từng bước giảm tác động của 'ba biến'

Thứ năm - 02/09/2021 11:23
Là một tỉnh thuộc ĐBSCL, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Long An có nhiều tiềm năng và lợi thế trong phát triển nông nghiệp.
Ông Nguyễn Minh Lâm (giữa) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Ảnh: TL.

Ông Nguyễn Minh Lâm (giữa) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Ảnh: TL.

Những năm qua, tỉnh Long An đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ quy hoạch, đầu tư kết nối hạ tầng phát triển vùng trồng đến xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, thương hiệu, thiết chế văn hóa… để thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành nông nghiệp ở mức 2,3%/năm. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 2020 đạt 50,78 triệu đồng/người/năm, tăng 11,88 triệu đồng/người/năm với năm 2016. Nhiều vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn được hình thành và phát triển như vùng lúa chất lượng cao gần 50.000ha, vùng rau 2.400ha, vùng sản xuất thanh long 11.000ha, vùng sản xuất chanh 11.000ha, khoai mỡ 3.000ha.

Đến nay, đã có 98 cơ sở (tổ hợp tác, hợp tác xã, công ty, trang trại) được cấp giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP trên sản phẩm lúa, rau, quả, chăn nuôi gia cầm heo, bò, thịt và thủy sản với diện tích 1.937ha, sản lượng khoảng 56.220 tấn/năm.

Toàn tỉnh đã có 103/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 64%; 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Bình quân mỗi xã đạt 17,2 tiêu chí.

Rút ra một số bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân doanh nghiệp để triển khai các kế hoạch một cách hiệu quả. Đồng thời, lựa chọn mô hình phát triển phù hợp và hiệu quả để triển khai nhân rộng để nâng cao sự tin tưởng của người dân.

Thứ hai, cấp ủy và chính quyền địa phương phải nghiên cứu nắm vững mục tiêu yêu cầu ý nghĩa của Nghị quyết để có kế hoạch thực hiện tuyên truyền, tổ chức triển khai có hiệu quả. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của hệ thống chính trị và toàn dân, đó cũng là thời cơ thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn, chăm lo tốt hơn cho đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tỉnh Long An có diện tích thanh long lớn nhất ĐBSCL với diện tích trên 11.000ha. Ảnh: Minh Đảm.

Tỉnh Long An có diện tích thanh long lớn nhất ĐBSCL với diện tích trên 11.000ha. Ảnh: Minh Đảm.

Thứ ba, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, công chức, đảng viên, sự tham gia tích cực của các đoàn thể, các tổ chức xã hội làm đơn vị hạt nhân để tuyên truyền vận động người dân thực hiện.

Các cấp ủy chính quyền phải gắn bó, sâu sát với nhân dân nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Từ đó tạo được lòng tin, khích lệ người dân phấn đấu lao động sản xuất giỏi để nâng cao thu nhập cho bản thân và góp phần xây dựng nông thôn.

Thứ tư, phải có chương trình đột phá và tập trung nguồn lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả để tạo sức lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm xây dựng mô hình chỉ đạo để nhân rộng .

Thứ năm, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, trong đó nguồn lực từ cộng đồng là yếu tố quyết định, nguồn vốn ngân sách chỉ đầu tư cho các công trình thiết yếu để tạo động lực và niềm tin cho toàn xã hội và người dân tham gia.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2021 - 2025 trong định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn, Đảng bộ tỉnh Long An xác định cần đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh. Đảm bảo an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ hội nhập và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Huyện Châu Thành, tỉnh Long An đạt chuẩn NTM. Ảnh: Minh Đảm.

Huyện Châu Thành, tỉnh Long An đạt chuẩn NTM. Ảnh: Minh Đảm.

Nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới

Một là, tập trung triển khai thực hiện chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tập trung vào một số cây chủ lực như lúa rau, thanh long, chanh và con tôm thẻ, con bò thịt. Trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Nhất là thành tựu công nghệ của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ tư để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh cao. Đảm bảo an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường nhằm thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hai là, thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đưa công nghệ cao, công nghệ sạch vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch, hỗ trợ các doanh nghiệp chứng nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị nông sản, khắc phục rủi ro mùa vụ, đầu ra.

Ba là, tập trung xây dựng chuỗi liên kết tăng giá trị sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa nông nghiệp đạt chứng nhận xuất khẩu như VietGAP GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ… theo yêu cầu thị trường xuất khẩu.

Bốn là, xây dựng tốt mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất, trong đó tập trung củng cố các hợp tác xã có tiềm năng phát triển làm đầu tàu thúc đẩy liên kết trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Năm là, đẩy mạnh Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đảm bảo chất lượng, mẫu mã, tem truy xuất nguồn gốc, xây dựng các điểm bán, kênh phân phối để mở rộng thị trường tiêu thụ và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng.

Sáu là, tiếp tục nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực dạy nghề nông thôn, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp của thanh niên nông thôn.

Đường sá nông thôn sạch đẹp tại xã NTM Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Ảnh: Minh Đảm.

Đường sá nông thôn sạch đẹp tại xã NTM Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Ảnh: Minh Đảm.

Bảy là, tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu một cách thiết thực, không chạy theo thành tích. Xây dựng nông thôn mới nhằm mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tám là, tập trung chuyển đổi số trong nông nghiệp, trong đó tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Xây dựng bản đồ số nông nghiệp, kết nối chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở thực hiện dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người và doanh nghiệp. Phát huy công tác dự báo và phân tích đánh giá, quản lý phát triển thị trường nông sản.

Từng bước giảm tác động của “ba biến” là biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng của khách hàng. Từng bước chuyển sản xuất nông nghiệp từ bị động sang chủ động. Từ sự thiếu kết nối thông tin sang kết nối, chia sẻ thông tin qua hệ thống dữ liệu số. Từ sự “mù mờ” về thông tin sang minh bạch và dễ dàng tiếp cận thông tin nhằm hạn chế sự bất cân xứng thông tin thị trường, kết nối cung cầu chưa chặt chẽ đến điệp khúc “được mùa mất giá” hay việc “giải cứu nông sản”.

Chín là, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở nông thôn: Tập trung xây dựng các mô hình phát triển làng nghề gắn với du lịch sinh thái như làng nghề mai ở xã Tân Tây (Thạnh Hóa), làng nghề trống Bình An (Tân Trụ),… xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở nông thôn, du lịch trải nghiệm. 

Muốn có sự phối hợp của Báo Nông nghiệp Việt Nam

Với mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới, tỉnh Long An luôn mong muốn có sự phối hợp của Báo Nông nghiệp Việt Nam trong việc thúc đẩy công tác tuyên truyền để ngành nông nghiệp Long An nói riêng của vùng đồng ĐBSCL ngày càng phát triển.

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Văn phòng đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam khu vực ĐBSCL (1996 - 2021) UBND tỉnh Long An xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh Long An nói chung và ngành nông nghiệp của tỉnh nói riêng.

Nguyễn Minh Lâm - (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

Nguồn tin: https://nongnghiep.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Nghị quyết 04-NQ/TU

Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”

Kế hoạch số 177/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Số 29/2019/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020

Nghị quyết số 01 - NQ/ĐH

Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hà tĩnh lần thứ XIX, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công văn 08/BCĐ-VPĐP

về việc rà soát, đánh giá lại một số xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2019, 2020 và sản phẩm OCOP

Hát về nông thôn mới
Danh sách _ Chỉ định thầu Tư vấn chính sách nông thôn mới Thời tiết nhà nông Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay18,239
  • Tháng hiện tại465,790
  • Tổng lượt truy cập54,545,061
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 11 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây