Học tập đạo đức HCM

KIÊN ĐÀI VƯỢT KHÓ QUYẾT TÂM VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

Thứ ba - 27/04/2021 07:02
Xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là nhiệm vụ then chốt trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã Kiên Đài. Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kiên Đài đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đến nay xã Kiên Đài đã đạt 10/19 tiêu chí. Diện mạo nông thôn cũng như chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên.

HOẠT ĐỘNG CHUNG

KINH TẾ - HẠ TẦNG

VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

ĐIỂM SÁNG NÔNG THÔN MỚI

TIN TRONG NƯỚC

KIÊN ĐÀI VƯỢT KHÓ QUYẾT TÂM VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

THỨ NĂM, NGÀY 22-04-2021, 15:43
Xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là nhiệm vụ then chốt trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã Kiên Đài. Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kiên Đài đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đến nay xã Kiên Đài đã đạt 10/19 tiêu chí. Diện mạo nông thôn cũng như chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên.

Giao thông nông thôn Kiên Đài đổi thay từng ngày

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, với xuất phát điểm thấp, hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; nhận thức vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, với chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, cả hệ thống chính trị của Kiên Đài đã vào cuộc, toàn thể người dân quyết tâm, đồng sức, đồng lòng, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Kiên Đài đã nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, đến nay đã đạt được 10/19 tiêu chí.

còn 09 tiêu chí cần hoàn thành (Giao thông, Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Tổ chức sản xuất, Môi trường và an toàn thực phẩm).

Để phấn đấu về đích vào cuối năm 2021 Kiên Đài phải nỗ lực hơn nữa, đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, sinh hoạt như: xây dựng 30,8 km đường giao thông gồm (10,8 km đường trục xã, 01 km đường thôn, 7 km đường ngõ xóm, 12 km đường nội đồng); xây dựng trường tiểu học xã Kiên Đài, trường phổ thông trung học bán trú Kiên Đài; nâng cấp nhà văn hóa trung tâm xã; xây dựng 01 sân thể thao xã, 01 nhà văn hóa, hỗ trợ trang thiết bị cho 12 nhà văn hóa thôn, đặc biệt xóa 34 nhà tạm, dột nát; xây dựng 01 nghĩa trang, 01 bãi tập kết xử lý rác thải...với tổng kinh phí dự kiến gần 53.420 triệu đồng.

Xác định tiêu chí thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo là 2 tiêu chí khó đạt được và khó duy trì nhất, xã Kiên Đài tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, tăng cường thâm canh, sử dụng các giống cây trồng năng suất cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, khuyến khích mở rộng quy mô chăn nuôi theo mô hình chăn nuôi trang trại nhất là chăn nuôi gia súc, gia cầm, từng bước nâng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp. Công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, quản lý sử dụng đất lâm nghiệp được thực hiện theo đúng các quy định, bảo quản, chế biến nông sản và nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác để làm cầu nối, bà đỡ cho nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản…

Để khắc phục vượt khó, xã Kiên Đài đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng người dân sinh sống trên địa bàn xã. Việc tuyên truyền được thực hiện lồng ghép qua các lớp tập huấn và các cuộc vận động của nhiều tổ chức đoàn thể như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Thắp sáng đường quê”... Chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được nâng lên. Hằng năm tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt trên 80%, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 90%. Với cách làm sáng tạo Kiên Đài đã và đang từng bước làm đổi thay đáng kể nhận thức cũng như cách làm của người nông dân về xây dựng nông thôn mới. Đây được xem là hướng đi hiệu quả trong việc nâng cao đời sống cho người dân. Đó cũng là cơ sở góp phần giúp địa phương đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững qua từng năm. Năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 68,2% (534 hộ) năm 2020 xuống còn 23,61% (191 hộ) tỷ lệ giảm bình quân trên 11%/năm vượt so với Nghị quyết đề ra. Với nhiều mô hình cải tạo cảnh quan môi trường thiết thực, không gian nông thôn của Kiên Đài ngày càng được cải thiện, đảm bảo vệ sinh môi trường, sáng - xanh - sạch - đẹp. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%. Công tác thu gom rác thải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Tại các thôn đã thành lập tổ thu gom rác thải với các điểm tập kết rác được xây dựng trên địa bàn. Đến nay xã đảm bảo yêu cầu chất thải rắn và nước thải từ khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. Công tác an ninh trật tự được duy trì, đảm bảo ổn định, người dân tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.


Ra quân xử lý rác thải nhựa

Xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là nguyện vọng và thường xuyên, liên tục, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân xã Kiên Đài phấn đấu mục tiêu trong thời gian tới đó là: phấn đấu duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt, tiếp tục nâng chất các tiêu chí, đẩy mạnh đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng tái cấu trúc nền sản xuất trọng tâm là kinh tế nông lâm nghiệp, tiếp tục phát triển các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh hướng tới sản xuất hàng hóa và bền vững, chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ phục vụ du lịch, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Quan tâm công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông nghiệp, đào tạo nghề cho người dân làm dịch vụ để phát triển du lịch và dịch vụ lợi thế vùng. Hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đầu tư trồng rừng, trồng cây dược liệu và các loại nông sản. Chủ động triển khai thực hiện dự án trọng điểm nhân rộng và thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển sản xuất như chăn nuôi trâu, bò sinh sản, vỗ béo. Đặc biệt triển khai thực hiện Dự án “Chọn lọc, khôi phục và phát triển đàn vịt bầu” của Kiên Đài. Dự án nhằm xây dựng mô hình nuôi vịt bầu sinh sản, vịt bầu thương phẩm, bảo tồn nguồn gen quý, đảm bảo an toàn sinh học giúp tăng thu nhập cho người dân. Dự án sẽ ứng dụng công nghệ làm đệm lót chuồng sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi; ngoài ra xã cũng khuyến khích hình thành các HTX, tổ hợp tác…Từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tập trung, tạo thêm nhiều việc làm mới, ổn định, có thu nhập cao cho người dân.


Vịt bầu Kiên Đài đang được khôi phục nhân giống

Đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới tại Kiên Đài, Ông Nguyễn Huy Hùng,  Phó Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh cho rằng xã, huyện cần chủ động rà soát lại tất cả các cơ chế, chính sách, đặc biệt khi thẩm định các dự án phải đảm bảo đúng và khả thi, khi triển khai phải kịp thời tránh gây lãng phí, không hiệu quả làm tăng áp lực, gây ra tình trạng huy động vốn quá sức dân.

Trong lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã, mỗi địa phương có một cách làm khác nhau nhưng tựu chung ở một tinh thần: đó là sự quyết tâm cao, sự đồng lòng đoàn kết nhất trí chung tay, chung sức của cả cộng đồng. Với Kiên Đài - chính sự nỗ lực là yếu tố quyết định để “về đích” nông thôn mới vào cuối năm 2021.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

 

Nguồn tin: nongthonmoi.tuyenquang.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Nghị quyết số 01 - NQ/ĐH

Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hà tĩnh lần thứ XIX, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công văn 08/BCĐ-VPĐP

về việc rà soát, đánh giá lại một số xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2019, 2020 và sản phẩm OCOP

Quyết định 842/QĐ-UBND

Về việc khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Quyết định 843/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế Quản lý sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

622/QĐ-UBND

Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Hát về nông thôn mới
Danh sách _ Chỉ định thầu Tư vấn chính sách nông thôn mới Thời tiết nhà nông Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập124
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm112
  • Hôm nay52,633
  • Tháng hiện tại430,516
  • Tổng lượt truy cập50,306,766
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 11 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây