Học tập đạo đức HCM

Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức họp thẩm định Đề án thí điểm “Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới và Đề án “Xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Thứ hai - 28/09/2020 06:43
Chiều 28/9, Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức họp thẩm định Đề án thí điểm “Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2021-2025” và Đề án “Xây dựng huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2021-2025”.
 
2 57
Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM và đại diện các Bộ ngành Trung ương; Về phía tỉnh Hà Tĩnh, có đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ  đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thi văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm; Cùng dự có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND; đồng chí Hà Văn Hùng, UVBTV tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban soạn thảo “Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025”; Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh; Thường trực Huyện ủy và UBND huyện Nghi Xuân.

Tại cuộc họp đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban soạn thảo “Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025”; báo cáo tóm tắt Đề án Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, theo Đề án Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM là điều kiện để nâng cao chất lượng toàn diện và bền vững Chương trình MTQG xây dựng NTM, đặc biệt là khắc phục những hạn chế, cục bộ của bộ tiêu chí cấp huyện, xã, đảm bảo kết nối đồng bộ về quy hoạch, cơ sở hạ tầng nông thôn – đô thị, chuyển dịch cơ cấu, quy mô kinh tế, cơ cấu lao động giữa các ngành, địa phương ở quy mô cấp tỉnh. Đồng thời, khẳng định sự chủ động, đoàn kết, thống nhất của hệ thống chính trị, Nhân dân Hà Tĩnh, phát huy các giá trị, cốt cách và ý chí, khát vọng vươn lên của con người Hà Tĩnh. Việc lựa chọn Hà Tĩnh, mặc dù là tỉnh có điểm xuất phát thấp, với nhiều khó khăn, nhưng đã có sự nỗ lực vượt bậc và đã đạt được những thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới 10 năm qua; là tỉnh có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội có nhiều điều kiện tương đồng so với  các địa phương trong cả nước và nhất là khu vực bắc Trung Bộ, thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM chính là cụ thể hóa kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG tại Hội nghị tổng kết 10 năm khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ và ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc làm việc với tập thể Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh (tại Thông báo 92/TB-VPCP), làm cơ sở thực tiễn để Trung ương tổng kết, đánh giá, xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia tỉnh đạt chuẩn NTM, áp dụng cho cả nước giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.
 
1 60
Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban soạn thảo “Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025”; báo cáo tóm tắt Đề án Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM; Đề án “Xây dựng huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2021-2025

  Mục tiêu đến năm 2025: Có 100% số xã đạt chuẩn NTM, ít nhất 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; 70% số thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu và hơn 12.000 vườn mẫu; 13/13 đơn vị cấp huyện huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; Có ít nhất 03 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Nghi Xuân đạt  NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch; Hà Tĩnh trở thành tỉnh đạt mức khá ở khu vực Bắc Trung Bộ (thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt tối thiểu 60 triệu đồng). Có tối thiểu 300 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có 20% sản phẩm 4 sao, 5% sản phẩm đạt chuẩn 5 sao; 100% di sản văn hóa - lịch sử của tỉnh được bảo tồn và phát huy hiệu quả; 100% di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, cấp tỉnh được bảo tồn và phổ biến trong cộng đồng; có ít nhất 01 di sản trở thành sản phẩm du lịch phổ biến trên địa bàn tỉnh; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn bình quân chung của vùng Bắc Trung Bộ theo chuẩn nghèo đa chiều được Thủ tướng Chính phủ quy định cho giai đoạn 2021-2025; 95% chất thải rắn trên địa bàn tỉnh được phân loại, thu gom và xử lý đúng quy định; 35% hộ gia đình có nước thải sinh hoạt được thu gom, có biện pháp xử lý phù hợp; 55% người dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 toàn hệ thống 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu 75%; chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt loại khá; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 85%.

 
6 23
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương báo cáo tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành.

Đề án xác định các nhiệm vụ cần thực hiện để Hà Tĩnh đạt chuẩn tỉnh NTM. Theo đó, đã đưa các nhiệm vụ cụ thể gắn với yêu cầu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cho cấp xã, huyện; các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện để đạt chuẩn tiêu chí NTM cấp tỉnh. Trong các nhóm nhiệm vụ, xác định những nội dung thực hiện chung, nội dung thực hiện chi tiết, có khung kế hoạch xác định rõ từng hoạt động cụ thể, từng công trình, dự án để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí.
 
4 43
Phát biểu tại cuôc họp đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thi văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm; tiếp thu những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định, giao trách nhiệm cho UBND tỉnh và Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM Trung ương và các Bộ ngành sẽ tiếp thu hoàn thiện Đề án, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định Trung ương đánh giá cao sự chủ động của UBND tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua đã chỉ đạo Văn phòng điều phối xây dựng thôn mới phối hợp các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện Đề án, thể hiện sự quyết tâm của tỉnh đối với xây dựng NTM trong giai đoạn tới. 12/12 Bộ ngành và Văn phòng Chính phủ Đồng thời thống nhất với sự cần thiết trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Đề án, làm cơ sở để Hà Tĩnh triển khai thực hiện, phục vụ cho công tác nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn NTM để áp dụng thực hiện cả nước. Về cơ cấu nguồn vốn của Đề án phù hợp, phát huy cao huy động nội lực của người dân.
 
5 35

Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Kết luận: Thống nhất cao sự cần thiết phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”; về cơ chế phân bổ nguồn vốn, đề nghị UBND tỉnh phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để thống nhất cơ chế phân bổ vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM và các nguồn vốn khác thực hiện Đề án./.

Trường Giang

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

3264/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Thông báo số 22-TB/BCĐ

Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tại cuộc họp tháng 8 năm 2020

Quyết định số 76/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên mạng INTERNET

Quyết định số 2228/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký Cuộc thi "Tìm hiểu về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình và trên mạng Internet"

Kế hoạch số 270/KH-UBND

kế hoạch số 270/KH-UBND về Cuộc thi tìm hiểu về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình và trên mạng Internet.

Hát về nông thôn mới
Danh sách _ Chỉ định thầu Tư vấn chính sách nông thôn mới Thời tiết nhà nông Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập134
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm110
  • Hôm nay52,256
  • Tháng hiện tại1,135,756
  • Tổng lượt truy cập38,094,986
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 11 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây