Học tập đạo đức HCM
Thủ tướng ban hành Quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

Thủ tướng ban hành Quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

 •   13/08/2018 02:28:26 PM
 •   Đã xem: 456
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.
Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

 •   05/06/2018 10:35:15 PM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp được nhận ưu đãi và hỗ trợ là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư.
Ảnh minh họa.

Ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 •   27/04/2018 07:34:33 AM
 •   Đã xem: 720
 •   Phản hồi: 0
Tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ có quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, doanh nghiệp được nhận ưu đãi và hỗ trợ là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư.
Ảnh minh họa

Đề xuất sửa đổi Luật đất đai

 •   20/12/2017 09:31:44 PM
 •   Đã xem: 464
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các chuyên đề phục vụ công tác đào tạo trong xây dựng nông thôn mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các chuyên đề phục vụ công tác đào tạo trong xây dựng nông thôn mới

 •   29/07/2017 10:40:58 PM
 •   Đã xem: 1015
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/10/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP về việc phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Sẽ miễn tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp

Sẽ miễn tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp

 •   25/04/2017 04:16:59 PM
 •   Đã xem: 546
 •   Phản hồi: 0
Bộ Kế hoạch - Đầu tư đang dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Trong đó đề xuất một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của nhà nước dành cho DN.
Nguồn tiền lãi thu được từ cho vay đối với người nghèo được trích hàng năm để bổ sung vào nguồn vốn ủy thác theo quy định. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay đối với người nghèo

 •   20/02/2017 01:54:35 PM
 •   Đã xem: 621
 •   Phản hồi: 0
Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2017, Thông tư số 11/2017/TT-BTC Bộ Tài chính vừa ban hành, quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Hỗ trợ sau đầu tư cho chủ tàu đóng mới tàu

Hỗ trợ sau đầu tư cho chủ tàu đóng mới tàu

 •   03/11/2016 09:00:26 PM
 •   Đã xem: 1365
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 47/2016/QĐ-TTg quy định thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư cho chủ tàu đóng mới tàu theo quy định tại Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Hỗ trợ đầu tư bảo vệ, phát triển rừng

Hỗ trợ đầu tư bảo vệ, phát triển rừng

 •   16/09/2016 04:38:37 PM
 •   Đã xem: 623
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.
Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển và hải đảo

Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển và hải đảo

 •   08/08/2016 04:15:36 PM
 •   Đã xem: 640
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.
Hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô

Hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô

 •   31/05/2016 09:30:01 AM
 •   Đã xem: 649
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 915/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
Cấp giấy xác nhận hải sản khai thác tại vùng biển an toàn

Cấp giấy xác nhận hải sản khai thác tại vùng biển an toàn

 •   04/05/2016 08:27:27 PM
 •   Đã xem: 640
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế hướng dẫn các biện pháp cấp bách ứng phó với hải sản chết bất thường.
Bổ sung hơn 400 nghìn USD cho xây dựng nông thôn mới

Bổ sung hơn 400 nghìn USD cho xây dựng nông thôn mới

 •   06/03/2016 11:09:50 AM
 •   Đã xem: 652
 •   Phản hồi: 0
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý bổ sung 414.676 USD từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Quỹ Kế hoạch chung của Liên hợp quốc cho Chương trình chung của Liên hợp quốc hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Quy định mới về máy móc được hưởng hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp

Quy định mới về máy móc được hưởng hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp

 •   25/02/2016 07:25:18 AM
 •   Đã xem: 649
 •   Phản hồi: 0
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký ban hành Thông tư 02/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2016

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2016

 •   31/01/2016 11:30:01 AM
 •   Đã xem: 727
 •   Phản hồi: 0
Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2016.
Hỗ trợ hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất

Hỗ trợ hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất

 •   21/07/2015 06:43:30 PM
 •   Đã xem: 2027
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.
Ảnh minh hoạ

Chính sách tín dụng mới cho nông nghiệp

 •   10/06/2015 08:25:25 AM
 •   Đã xem: 2101
 •   Phản hồi: 0
Một Nghị định mới về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015

 •   28/05/2015 04:28:24 PM
 •   Đã xem: 944
 •   Phản hồi: 0
Phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ 2 triệu đồng; vi phạm về chi trả dịch vụ môi trường rừng bị phạt tới 50 triệu đồng; miễn, giảm tiền sử dụng đất địa bàn đặc biệt khó khăn;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015.

Các tin khác

Tin tiêu điểm
Văn bản ban hành

Nghị quyết số 44/2021/NQ

Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND

QĐ 4224/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh

05-NQ/TU

Nghị quyết số 05-NQ/TU: Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Số 1945/QĐ-TTg

Quyết định số 1945/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Hát về nông thôn mới
Danh sách _ Chỉ định thầu Tư vấn chính sách nông thôn mới Thời tiết nhà nông Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
 • Đang truy cập164
 • Máy chủ tìm kiếm20
 • Khách viếng thăm144
 • Hôm nay33,698
 • Tháng hiện tại834,678
 • Tổng lượt truy cập58,785,535
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 11 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây