Chung sức xây dựng nông thôn mới_top
BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Hoàng Trung Dũng Họ tên Hoàng Trung Dũng
Chức danh chính Bi thư Tỉnh Ủy
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh
Thuộc bộ phận BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Trần Thế Dũng Họ tên Trần Thế Dũng
Chức danh chính Phó Bí thư Thường trực
Chức danh kiêm nhiệm Phó trưởng Ban thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh
Thuộc bộ phận BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Nguyễn Tiến Hưng Họ tên Nguyễn Tiến Hưng
Chức danh chính Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh
Chức danh kiêm nhiệm Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh
Thuộc bộ phận BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Nguyễn Hồng Lĩnh Họ tên Nguyễn Hồng Lĩnh
Chức danh chính Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh
Chức danh kiêm nhiệm Phó Trưởng ban
Thuộc bộ phận BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Đặng Ngọc Sơn Họ tên Đặng Ngọc Sơn
Chức danh chính Tỉnh Uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Chức danh kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh
Thuộc bộ phận BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Trần Nhật Tân Họ tên Trần Nhật Tân
Chức danh chính Chủ Tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tỉnh
Chức danh kiêm nhiệm Phó Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh
Thuộc bộ phận BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Lê Ngọc Châu Họ tên Lê Ngọc Châu
Chức danh chính Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Chức danh kiêm nhiệm Phó Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh
Thuộc bộ phận BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Trần Tú Anh Họ tên Trần Tú Anh
Chức danh chính Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh -
Chức danh kiêm nhiệm Thành viên Ban chỉ đạo
Thuộc bộ phận BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

1. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Trưởng ban.
2. Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phó Trưởng ban.
3. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban
4. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban.
5. Đồng chí Trần Nhật Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Phó Trưởng ban.
6. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực.
7. Đồng chí Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban.
8. Đồng chí Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh - Thành viên.
9. Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Thành viên.
10. Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Thành viên.
11. Đồng chí Trương Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Thành viên.
12. Đồng chí Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Thành viên.
13. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Thành viên.
14. Đồng chí Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thành viên.
15. Đồng chí Lê Khắc Thuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên.
16. Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh - Thành viên.
17. Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên.
18. Đồng chí Nguyễn Trí Lạc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên.
19. Đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên.
20. Đồng chí Lương Phan Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Thành viên.
21. Đồng chí Hoàng Văn Quảng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương - Thành viên.
22. Đồng chí Bùi Xuân Thập, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.
23. Đồng chí Võ Tiến Nghị, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Thành viên.
24. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Thành viên.
25. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Thành viên.
26. Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Thành viên.
27. Đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn - Thành viên.
28. Đồng chí Nghiêm Sỹ Đống, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh - Thành viên.
29. Đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên.
30. Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.
31. Đồng chí Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên.
32. Đồng chí Trần Xuân Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên.
33. Đồng chí Đỗ Khoa Văn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên.
34. Đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên.
35. Đồng chí Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên.
36. Đồng chí Nguyễn Công Thành, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên.
37. Đồng chí Nguyễn Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Y tế - Thành viên.
38. Đồng chí Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - Thành viên.
39. Đồng chí Trần Đình Thuyên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Tỉnh ủy - Thành viên.
40. Đồng chí Nguyễn Duy Nghị, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Thành viên.
41. Đồng chí Trần Huy Oánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh - Thành viên.
42. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh - Thành viên.
43. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh - Thành viên.
44. Đồng chí Võ Văn Tỵ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh - Thành viên.
45. Đồng chí Trần Hữu Cần, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh - Thành viên.
46. Đồng chí Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh - Thành viên./.
 

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập161
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm140
  • Hôm nay50,011
  • Tháng hiện tại789,168
  • Tổng lượt truy cập49,135,795
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 11 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây