Chung sức xây dựng nông thôn mới_top
BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Võ Trọng Hải Họ tên Võ Trọng Hải
Chức danh chính Phó Bi thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh
Thuộc bộ phận BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Nguyễn Hồng Lĩnh Họ tên Nguyễn Hồng Lĩnh
Chức danh chính Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Chức danh kiêm nhiệm Phó trưởng Ban thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh
Thuộc bộ phận BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Trần Nhật Tân Họ tên Trần Nhật Tân
Chức danh chính Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ Tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh
Chức danh kiêm nhiệm Phó Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh
Thuộc bộ phận BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Đặng Ngọc Sơn Họ tên Đặng Ngọc Sơn
Chức danh chính Tỉnh Uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Chức danh kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh
Thuộc bộ phận BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Lê Ngọc Châu Họ tên Lê Ngọc Châu
Chức danh chính Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Chức danh kiêm nhiệm Phó Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh
Thuộc bộ phận BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

1. Ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban;
3. Mời ông Trần Nhật Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Phó Trưởng ban;
4. Ông Đặng Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực;
5. Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban;
6. Mời ông Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh - Ủy viên;
7. Ông Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Ủy viên;
8. Ông Lê Khắc Thuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Trí Lạc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên Thường trực;
10. Ông Trần Xuân Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên Thường trực;
11. Ông Nguyễn Văn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên;
12. Ông Trần Huy Oánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh - Ủy viên Thường trực;
13. Ông Trịnh Văn Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;
14. Ông Trần Việt Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;
15. Ông Lương Phan Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Ủy viên;
16. Ông Hoàng Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên;
17. Ông Bùi Xuân Thập, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
18. Ông Võ Tiến Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ủy viên;
19. Ông Nghiêm Sỹ Đống, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh - Ủy viên;
20. Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;
21. Ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;
22. Ông Đỗ Khoa Văn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;
23. Bà Phan Thị Tố Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên;
24. Ông Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp - Ủy viên.
24. Ông Nguyễn Công Thành, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;
25. Ông Nguyễn Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên;
27. Ông Nguyễn Duy Nghị, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Ủy viên;
28. Ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - Ủy viên;
29. Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh - Ủy viên;
30. Ông Lưu Văn Minh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách và Xã hội tỉnh - Ủy viên;
31. Ông Trần Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh - Ủy viên;
32. Mời ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm Ủy viên;
33. Mời bà Nguyễn Thị Mai Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Ủy viên;
34. Mời bà Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm Ủy viên;
35. Mời ông Lê Thành Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn làm Ủy viên;
36. Mời ông Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh làm Ủy viên.

 

®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 28 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây