Chung sức xây dựng nông thôn mới_top
Lên phía trên
Thắc mắc của người dân
Câu hỏi:
Xin hỏi về tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, hiện nay xã Huơng Minh, huyện Vũ Quang đang tiến tới về đích NTM. nhưng giao thông liên thôn, lối xóm chưa thực hiện hết bê tông hoá liệu về đích NTM thì đã hoàn thành? Và như thế này mà Hương Minh về đích NTM thì có phải thiệt thòi cho người dân, trong khi tỉnh nhà có chính sách hỗ trợ xây dựng NTM, nhưng người dân vẫn đang phải lưu thông trên đường đất lầy lội trơn trượt tại xóm Hợp Đức, xã Hương Minh?
Trả lời:
Theo quy định tại Quyết đinh 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với đường trục thôn, xóm yêu cầu tỷ lệ cứng hóa đạt chuẩn tối thiểu 70%, như vậy đối với các xã đạt chuẩn NTM thì vẫn tiếp tục hoàn thiện các trục đường thôn xóm nhưng tại thời điểm công nhận xã đạt chuẩn thì tỷ lệ cứng hóa 70% là đủ điều kiện. Đối với 500 mét đường tại xóm hợp đức đang làm giở giang, phá hỏng đường củ, UBND xã Hương Minh đã có văn bản số 25/UBND ngày 08/12/2014 khẳng định đoạn đường này đã được cứng hóa, không còn lậy lội.


Lên phía trên
QĐ số 43/2012/QĐ-UBND
Câu hỏi:
Các sản phẩm nông nghiệp hàng hoá chủ lực nào được hưởng chính sách khuyến khích sản xuất giống theo Quyết định số 43 của UBND tỉnh?
Trả lời:
Theo QĐ số 43/2012/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh thi có 4 sản phẩm: Lúa hàng hoá, lợn, tôm, bò được hưởng chính sách khuyến khích sản xuất giống.
Lên phía trên
Hà Tĩnh tỷ lệ hộ nghèo là bao nhiêu?
Câu hỏi:
Để đạt được tiêu chí hộ nghèo xã nông thôn mới, đối với Hà Tĩnh tỷ lệ hộ nghèo là bao nhiêu?
Trả lời:
Đối với Hà Tĩnh, để đạt tiêu chí xã nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo là 5%
Lên phía trên
Các công trình đơn giản như
Câu hỏi:
Các công trình đơn giản như Hội quán (Nhà Văn hoá), nâng cấp đường ở thôn, xóm; làm kênh tưới cấp 3... có bắt buộc thuê tư vấn thiết kế hay không?
Trả lời:
Không bắt buộc (có thể sử dung thiết kế mẫu định hình), chỉ phải lập dự toán.
Lên phía trên
Thành viên Ban Phát triển thôn gồm những ai?
Câu hỏi:
Thành viên Ban Phát triển thôn gồm những ai?
Trả lời:
Gồm: người đại diện lãnh đạo thôn, đại diện các đoàn thể chính trị và hội ở thôn và một số người có năng lực chuyên môn khác liên quan đến xây dựng NTM, có uy tín do dân ở thôn bầu (Chủ tịch UBND xã quyết định).
Lên phía trên
Mục tiêu cuối cùng XD NTM là gì?
Câu hỏi:
Mục tiêu cuối cùng XD NTM là gì?
Trả lời:
Phương án 1:  Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Phương án 2: Là để nâng cao đời sống mọi mặt cho cư dân nông thôn. 
Lên phía trên
Quyết định số 26 và QĐ 09/2013
Câu hỏi:
Nuôi lợn thịt tại hộ gia đình quy định quy mô như thế nào được hỗ trợ lãi suất theo QĐ 26 và Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 18/02/2013 ?
Trả lời:
20-30 con đảm bảo vệ sinh môi trường.
Lên phía trên
Quyết định số 26
Câu hỏi:
Hãy cho biết mức hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 26 ngày 11 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tĩnh Hà Tĩnh là bao nhiêu?
Trả lời:
- Bằng mức chênh lệch giữa lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng với mức lãi suất cho vay ưu đãi 0,65%/tháng (7,8%/năm) của Ngân hàng Chính sách Xã hội; (chỉ phải trả lãi vay bằng lãi vay Ngân hàng Chính sách Xã hội.
Lên phía trên
Chính sách Nông thôn mới
Câu hỏi:
Hãy cho biết ít nhất 3 chính sách về nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của tỉnh?(có thể nêu số QĐ hoặc nội dung chính)
Trả lời:
QĐ 24, 26, 43, 11, 09, 03, 07, 23.....
- Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 và Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của UBND tỉnh (sữa đổi Quyết định 24/2012/QĐ-UBND) khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2015;
- Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 và Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 18/2/2013 của UBND tỉnh (sữa đổi Quyết định 26/2012/QĐ-UBND) hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;
- Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 và Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh (bổ sung một số nội dung Quyết định 03/2012/QĐ-UBND) hỗ trợ lãi suất vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp - nông thôn; các doanh nghiệp, HTX, trang trại đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm; thu mua, chế biến; sản xuất công cụ và giải quyết vấn đề môi trường;
- Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích sản xuất giống phát triển một số sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực giai đoạn 2012 - 2015;
- Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích phát triển sản xuất chè công nghiệp giai đoạn 2010- 2015;
- Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh;
- Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh;
- Quyết định 859/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
Lên phía trên
Ai xây dựng nông thôn mới?
Câu hỏi:
Ai xây dựng nông thôn mới?
Trả lời:
Chủ thể chính là người dân (cư dân nông thôn) và toàn xã hội chung sức xây dựng.
Lên phía trên
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là vì ai?
Câu hỏi:
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là vì ai?
Trả lời:
Trước hết là vì người dân sống ở địa bàn nông thôn và vì toàn xã hội.
Lên phía trên
Nông thôn mới là gì?
Câu hỏi:
Nông thôn mới là gì?
Trả lời:

Phương án 1: - Đạt được mục tiêu quy định trong quyết định 800 gồm có 5 nội dung cơ bản:
       + Kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao;
       + Nông thôn phát triển theo quy hoạch, có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng hiện đại, môi trường sinh thái được bảo vệ;  
       + Dân trí được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy;
       + An ninh tốt, quản lý dân chủ;
       + Chất lượng hệ thống chính trị nông thôn được đảm bảo ổn định và không ngừng được nâng cao.
Phương án 2: - Đạt 19/19 tiêu chí
Phương án 3: - Trù phú, an lành hoặc những cụm từ thích hợp.
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập165
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm161
  • Hôm nay45,345
  • Tháng hiện tại1,056,732
  • Tổng lượt truy cập70,465,262
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 28 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây