15:43 ICT Thứ ba, 16/07/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » VĂN BẢN NÔNG THÔN MỚI

máy chạy bộ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND 18/07/2018

về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công...

Tải về
Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND 13/12/2017

Ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên...

Tải về
Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND 13/12/2017

Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến...

Tải về
Quyết định số 976/QĐ-UBND 24/03/2020

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt...

Tải về
Quyết định số 863/QĐ-UBND 18/03/2020

Về việc chấp thuận và giao bổ sung đỡ đầu thực hiện Chương...

Tải về
Kế hoạch số 75/KH-UBND 16/03/2020

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh năm...

Tải về
Thông báo Kết luận số 05-TB/BCĐ 03/03/2020

của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông...

Tải về
Chỉ thị số 02 /CT-UBND 03/03/2020

Về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy...

Tải về
Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 19/02/2020

Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

Tải về
Quyết định số 513/QĐ-UBND 06/02/2020

Về việc phân bổ kinh phí thưởng cho các sản phẩm OCOP đạt 3...

Tải về
Văn bản số 566/UBND-NL3 05/02/2020

Về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện...

Tải về
Thông báo số 04-TB/BCĐ 22/01/2020

Kết luận của Ban Chỉ đạo tỉnh tại Hội nghị tổng kết Chương...

Tải về
Thông báo kết luận số 449/TB-VPCP 30/12/2019

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội...

Tải về
Văn bản số 01/BCĐ-VPĐP 06/01/2020

Giao chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn...

Tải về
Thông báo số 22-TB/BCĐ 27/12/2019

Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu...

Tải về
Quyết định số 1670/QĐ-TTg 20/11/2019

Công nhận thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm...

Tải về
Quyết định số 1405/QĐ-TTg 17/10/2019

Công nhận huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn...

Tải về
Văn bản số 7748/UBND-NL3 21/11/2019

về việc kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm tham gia...

Tải về
Thông báo số 21-TB/BCĐ 12/11/2019

Kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây...

Tải về
Văn bản số 318/HD-SNN 07/10/2019

Hướng dẫn thực hiện Tiểu tiêu chí Tổ chức sản xuất trong Bộ...

Tải về
Văn bản số 4548/UBND-NL4 09/07/2019

về việc đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn...

Tải về
Văn bản số 4361/UBND-NL4 02/07/2019

Về việc tổ chức Hội thảo đúc rút kinh nghiệm xây dựng Khu...

Tải về
Văn bản số 4503/UBND-NL4 05/07/2019

về việc giao chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực...

Tải về
Quyết định số 2221/QĐ-UBND 02/07/2019

Về việc đồng ý tổ chức Đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài

Tải về
Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh 24/06/2019

Về việc phê duyệtKế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến...

Tải về
Thông báo số 04/TB-BCĐ 10/06/2019

Thông báo Kết luận của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình...

Tải về
Quyết định số: 31/2019/QĐ-UBND 22/05/2019

Về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp...

Tải về
Văn bản số 3478 /UBND-NL1 31/05/2019

về việc đánh giá, thẩm định mức độ đạt chuẩn NTM đối với các...

Tải về
Văn bản số 399/VPĐP –TTHTQT 14/05/2019

Về việc hưởng ứng cuộc thi viết về nông thôn mới gắn với cơ...

Tải về
Quyết định số: 29/2019/QĐ-UBND 22/05/2019

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng...

Tải về
Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND 22/05/2019

Về việc ban hànhTiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu...

Tải về
Quyết định số 868 /QĐ-UBND 26/03/2019

Về việc Quy định hƣớng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện...

Tải về
Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 07/05/2019

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây...

Tải về
Quyết định số 948-QĐ/TU 04/04/2019

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây...

Tải về
Quyết định số 900/QĐ-UBND 27/03/2019

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản...

Tải về
Văn bản số 1535/UBND-NL1 20/03/2019

Về việc rà soát, đánh giá, hướng dẫn thẩm định tiêu chí nông...

Tải về
Quyết định số 668/QĐ-UBND 04/03/2019

về việc chấp thuận và giao bổ sung đỡ đầu thực hiện Chương...

Tải về
Quyết định số 675/QĐ-UBND 04/03/2019

về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn nông...

Tải về
Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND 24/09/2016

Quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông...

Tải về
Quyết định số 79/QĐ-UBND 08/01/2019

về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Tải về
Nghị quyết 121/NQ-HĐND 13/12/2018

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Quyết định số 576/QĐ-UBND 25/01/2019

Về việc thưởng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm...

Tải về
Quyết định số 268/QĐ-UBND 22/01/2019

Về việc ban hành Quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham...

Tải về
Nghị Quyết số 123/2018/NQ-HĐND 12/12/2018

Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông...

Tải về
Nghị Định 98/2018/NĐ-CP 05/07/2018

Nghị Định về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác,...

Tải về
Quyết định số 2813/QĐ-UBND 24/09/2018

Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2018

Tải về
Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 05/06/2018

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 -...

Tải về
Quyết định số 1718/QĐ-UBND 11/06/2018

về việc cấp kinh phí khen thưởng cho các xã có khu dân cư...

Tải về
Kế hoạch số 188/KH-UBND 11/06/2018

Kế hoạch tổng kết xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu...

Tải về
Công văn số 2846/UBND-NC 21/05/2018

Về việc giới thiệu đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày...

Tải về
1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau
 

Menu Văn Bản

Thư viện Hình ảnhThăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 184


Hôm nayHôm nay : 24289

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 693420

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 64679364