OCOP LÀ GÌ?
ĐỀ THI TUẦN THỨ 13

ĐỀ THI TUẦN THỨ 13

Thời gian từ 22:00 25/10/2020 đến 21:00 01/11/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
                KẾT QUẢ THI TUẦN THỨ 12
screenshot 2020 10 26 091450
Giải thưởng mỗi tuần:
 Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó, và không công bố kết quả .

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Cường ( ĐT: 0912133668) Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.
ĐỀ THI TUẦN THỨ 12

ĐỀ THI TUẦN THỨ 12

Thời gian từ 22:00 18/10/2020 đến 22:00 25/10/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
KẾT QUẢ THI TUẦN THỨ 11

tuan11

Giải thưởng mỗi tuần:
 Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó, và không công bố kết quả .

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Cường ( ĐT: 0912133668) Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.
ĐỀ THI TUẦN THỨ 11

ĐỀ THI TUẦN THỨ 11

Thời gian từ 22:00 11/10/2020 đến 22:30 18/10/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
KẾT QUẢ THI TUẦN THỨ  10

screenshot 2020 10 15 220114

Giải thưởng mỗi tuần:
 Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó, và không công bố kết quả.
ĐỀ THI TUẦN THỨ 10

ĐỀ THI TUẦN THỨ 10

Thời gian từ 22:00 04/10/2020 đến 22:00 11/10/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0


Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó.
           - Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại...
ĐỀ THI TUẦN THỨ 9

ĐỀ THI TUẦN THỨ 9

Thời gian từ 22:00 27/09/2020 đến 22:00 04/10/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0

tuan 8

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.


Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó.
           - Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại...
Kết quả cuộc thi: Xem đáp án
Giải Nhất: Đinh Đức Vinh Giải Nhì: Nguyễn Thị Linh Giải Ba: Vũ Xuân Lợi
ĐỀ THI TUẦN THỨ 8

ĐỀ THI TUẦN THỨ 8

Thời gian từ 22:00 20/09/2020 đến 22:00 27/09/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
KẾT QUẢ CUỘC THI TUẦN THỨ 7
screen shot 2020 09 21 at 9 30 50 am

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.

Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 

* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó.
           - Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại...

 
ĐỀ THI TUẦN THỨ 7

ĐỀ THI TUẦN THỨ 7

Thời gian từ 22:00 13/09/2020 đến 22:00 20/09/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
KẾT QUẢ CUỘC THI TUẦN THỨ 6
- Giải nhất: Đinh Đức Vinh - 037 5699194 - Hà nội
- Giải nhì: Đang Đinh minh Minh - 0977976801 - Ky ninh ky anh ha tinh
- Giải ba: Nguyễn Thị Hiền - 0988231166 - Hoàng Mai, Hà Nội


* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.

Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 

* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó.
           - Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại...
ĐỀ THI TUẦN THỨ 6

ĐỀ THI TUẦN THỨ 6

Thời gian từ 22:00 06/09/2020 đến 22:00 13/09/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
KẾT QUẢ CUỘC THI TUẦN THỨ 5
- Giải nhất: Nguyễn Anh Lộc - hn6258097@gmail.com - Hà Tĩnh
- Giải nhì: Trần Ngọc Huyền - 0968105192 - Thôn 3, xã Cổ Đạm Huyện Nghi Xuân Tỉnh Hà
- Giải ba: Lương - 0911785889 - Hương khê hà tĩnh

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.

Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 


* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó.
           - Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại...

 
ĐỀ THI TUẦN THỨ 5

ĐỀ THI TUẦN THỨ 5

Thời gian từ 22:00 30/08/2020 đến 22:00 06/09/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 


* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó.
           - Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại...

 
ĐỀ THI TUẦN THỨ 4

ĐỀ THI TUẦN THỨ 4

Thời gian từ 22:00 23/08/2020 đến 22:00 30/08/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
KẾT QUẢ CUỘC THI TUẦN THỨ 4
Giải nhất: Trần Hoàng Dũng , địa chỉ: TP Vinh, điện thoại: 0944422442
Giải nhì: Nguyễn Đăng Huân, địa chỉ: xã Đức Giang, huyện Vũ Quang - điện thoại: 0969635595
Giải ba: Lê Anh Tấn, địa chỉ Phường Bắc Hà, điện thoại: 0913212338

Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 

Lưu ý:  Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại
ĐỀ THI TUẦN THỨ 3

ĐỀ THI TUẦN THỨ 3

Thời gian từ 22:00 16/07/2020 đến 22:00 23/08/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 

Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại
Kết quả cuộc thi: Xem đáp án
Giải Nhất: Đặng Thị Bình Giải Nhì: Nguyễn Thị Trâm Oanh Giải Ba: Phan Thị Hoài Thương Thương
ĐỀ THI TUẦN THỨ 2

ĐỀ THI TUẦN THỨ 2

Thời gian từ 22:00 09/07/2020 đến 22:00 16/08/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
  Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 


Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại
Kết quả cuộc thi: Xem đáp án
Giải Nhất: Nguyễn Thị Minh Huyền Giải Nhì: Vũ Xuân Lợi Giải Ba: Nguyễn Hữu Đức
ĐỀ THI TUẦN THỨ I

ĐỀ THI TUẦN THỨ I

Thời gian từ 22:00 02/08/2020 đến 22:00 09/08/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 1
 Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu đồng
 
Kết quả cuộc thi: Xem đáp án
Giải Nhất: Vũ Xuân Lợi Giải Nhì: Nguyễn Đăng Huân Giải Ba: Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Văn bản ban hành

3264/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Thông báo số 22-TB/BCĐ

Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tại cuộc họp tháng 8 năm 2020

Quyết định số 76/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên mạng INTERNET

Quyết định số 2228/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký Cuộc thi "Tìm hiểu về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình và trên mạng Internet"

Kế hoạch số 270/KH-UBND

kế hoạch số 270/KH-UBND về Cuộc thi tìm hiểu về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình và trên mạng Internet.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
 • Đang truy cập135
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm130
 • Hôm nay38,417
 • Tháng hiện tại1,556,095
 • Tổng lượt truy cập38,515,325
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 11 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây