OCOP LÀ GÌ?
ĐỀ THI TUẦN THỨ 21

ĐỀ THI TUẦN THỨ 21

Thời gian từ 21:00 20/12/2020 đến 21:00 30/12/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
KẾT QUẢ THI TUẦN THỨ 21
 
t21


KẾT QUẢ THI TUẦN THỨ 20
t20


Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó, và không công bố kết quả .

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Cường ( ĐT: 0912133668) Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.
ĐỀ THI TUẦN THỨ 20

ĐỀ THI TUẦN THỨ 20

Thời gian từ 21:00 13/12/2020 đến 21:00 20/12/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
tuan 19

Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó, và không công bố kết quả .

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Cường ( ĐT: 0912133668) Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.
ĐỀ THI TUẦN THỨ 19

ĐỀ THI TUẦN THỨ 19

Thời gian từ 21:00 06/12/2020 đến 21:00 13/12/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó, và không công bố kết quả .

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Cường ( ĐT: 0912133668) Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.
t18
 
ĐỀ THI TUẦN THỨ 18

ĐỀ THI TUẦN THỨ 18

Thời gian từ 21:33 29/11/2020 đến 21:00 06/12/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
KẾT QUẢ TUẦN THI THỨ 17


Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó, và không công bố kết quả .

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Cường ( ĐT: 0912133668) Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.
ĐỀ THI TUẦN THỨ 17

ĐỀ THI TUẦN THỨ 17

Thời gian từ 21:00 22/11/2020 đến 21:00 29/11/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
tuan 16

Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó, và không công bố kết quả .

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Cường ( ĐT: 0912133668) Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.
ĐỀ THI TUẦN THỨ 16

ĐỀ THI TUẦN THỨ 16

Thời gian từ 21:00 15/11/2020 đến 21:00 22/11/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
KẾT QUẢ GIẢI TUẦN THỨ 15
screenshot 2020 11 16 135722

Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó, và không công bố kết quả .

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Cường ( ĐT: 0912133668) Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.
ĐỀ THI TUẦN THỨ 15

ĐỀ THI TUẦN THỨ 15

Thời gian từ 21:00 08/11/2020 đến 21:00 15/11/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
screen shot 2020 11 09 at 9 11 40 am

Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó, và không công bố kết quả .

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Cường ( ĐT: 0912133668) Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.
ĐỀ THI TUẦN THỨ 14

ĐỀ THI TUẦN THỨ 14

Thời gian từ 21:00 01/11/2020 đến 21:00 08/11/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
KẾT QUẢ THI TUẦN THỨ 13
 
13


Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó, và không công bố kết quả .

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Cường ( ĐT: 0912133668) Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.
ĐỀ THI TUẦN THỨ 13

ĐỀ THI TUẦN THỨ 13

Thời gian từ 22:00 25/10/2020 đến 21:00 01/11/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
                KẾT QUẢ THI TUẦN THỨ 12
screenshot 2020 10 26 091450
Giải thưởng mỗi tuần:
 Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó, và không công bố kết quả .

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Cường ( ĐT: 0912133668) Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.
ĐỀ THI TUẦN THỨ 12

ĐỀ THI TUẦN THỨ 12

Thời gian từ 22:00 18/10/2020 đến 22:00 25/10/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
KẾT QUẢ THI TUẦN THỨ 11

tuan11

Giải thưởng mỗi tuần:
 Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó, và không công bố kết quả .

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Cường ( ĐT: 0912133668) Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.
ĐỀ THI TUẦN THỨ 11

ĐỀ THI TUẦN THỨ 11

Thời gian từ 22:00 11/10/2020 đến 22:30 18/10/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
KẾT QUẢ THI TUẦN THỨ  10

screenshot 2020 10 15 220114

Giải thưởng mỗi tuần:
 Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó, và không công bố kết quả.
ĐỀ THI TUẦN THỨ 10

ĐỀ THI TUẦN THỨ 10

Thời gian từ 22:00 04/10/2020 đến 22:00 11/10/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0


Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó.
           - Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại...
Kết quả cuộc thi: Xem đáp án
Giải Nhất: Nguyễn Thị Linh Giải Nhì: Vũ Xuân Bình Giải Ba: Hồ Thị Hiệp
ĐỀ THI TUẦN THỨ 9

ĐỀ THI TUẦN THỨ 9

Thời gian từ 22:00 27/09/2020 đến 22:00 04/10/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0

tuan 8

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.


Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 
* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó.
           - Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại...
Kết quả cuộc thi: Xem đáp án
Giải Nhất: Đinh Đức Vinh Giải Nhì: Nguyễn Thị Linh Giải Ba: Vũ Xuân Lợi
ĐỀ THI TUẦN THỨ 8

ĐỀ THI TUẦN THỨ 8

Thời gian từ 22:00 20/09/2020 đến 22:00 27/09/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
KẾT QUẢ CUỘC THI TUẦN THỨ 7
screen shot 2020 09 21 at 9 30 50 am

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.

Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 

* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó.
           - Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại...

 
ĐỀ THI TUẦN THỨ 7

ĐỀ THI TUẦN THỨ 7

Thời gian từ 22:00 13/09/2020 đến 22:00 20/09/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
KẾT QUẢ CUỘC THI TUẦN THỨ 6
- Giải nhất: Đinh Đức Vinh - 037 5699194 - Hà nội
- Giải nhì: Đang Đinh minh Minh - 0977976801 - Ky ninh ky anh ha tinh
- Giải ba: Nguyễn Thị Hiền - 0988231166 - Hoàng Mai, Hà Nội


* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.

Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 

* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó.
           - Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại...
ĐỀ THI TUẦN THỨ 6

ĐỀ THI TUẦN THỨ 6

Thời gian từ 22:00 06/09/2020 đến 22:00 13/09/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
KẾT QUẢ CUỘC THI TUẦN THỨ 5
- Giải nhất: Nguyễn Anh Lộc - hn6258097@gmail.com - Hà Tĩnh
- Giải nhì: Trần Ngọc Huyền - 0968105192 - Thôn 3, xã Cổ Đạm Huyện Nghi Xuân Tỉnh Hà
- Giải ba: Lương - 0911785889 - Hương khê hà tĩnh

* Đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ Đ.c Tâm phòng OCOP ( Điện thoại: 0944.959.969) Để hướng dẫn làm thủ tục nhận giải.

Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 


* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó.
           - Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại...

 
ĐỀ THI TUẦN THỨ 5

ĐỀ THI TUẦN THỨ 5

Thời gian từ 22:00 30/08/2020 đến 22:00 06/09/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 


* Lưu ý:
           -  Các thành viên tham gia dự thị chỉ dùng một tài khoản để thi, nếu phát hiện một cá nhân dùng nhiều tài khoản để thi thì BTC sẽ đình chỉ hoạt hoạt động tài khoản đó.
           - Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại...

 
ĐỀ THI TUẦN THỨ 4

ĐỀ THI TUẦN THỨ 4

Thời gian từ 22:00 23/08/2020 đến 22:00 30/08/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
KẾT QUẢ CUỘC THI TUẦN THỨ 4
Giải nhất: Trần Hoàng Dũng , địa chỉ: TP Vinh, điện thoại: 0944422442
Giải nhì: Nguyễn Đăng Huân, địa chỉ: xã Đức Giang, huyện Vũ Quang - điện thoại: 0969635595
Giải ba: Lê Anh Tấn, địa chỉ Phường Bắc Hà, điện thoại: 0913212338

Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 

Lưu ý:  Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại
ĐỀ THI TUẦN THỨ 3

ĐỀ THI TUẦN THỨ 3

Thời gian từ 22:00 16/07/2020 đến 22:00 23/08/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 

Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại
Kết quả cuộc thi: Xem đáp án
Giải Nhất: Đặng Thị Bình Giải Nhì: Nguyễn Thị Trâm Oanh Giải Ba: Phan Thị Hoài Thương Thương
ĐỀ THI TUẦN THỨ 2

ĐỀ THI TUẦN THỨ 2

Thời gian từ 22:00 09/07/2020 đến 22:00 16/08/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 0
  Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu 


Các thành viên tham gia dự thi lưu ý: Nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, Địa chỉ và số điện thoại
Kết quả cuộc thi: Xem đáp án
Giải Nhất: Nguyễn Thị Minh Huyền Giải Nhì: Vũ Xuân Lợi Giải Ba: Nguyễn Hữu Đức
ĐỀ THI TUẦN THỨ I

ĐỀ THI TUẦN THỨ I

Thời gian từ 22:00 02/08/2020 đến 22:00 09/08/2020
 •  10
 •  10
 •  Bình luận: 1
 Giải thưởng mỗi tuần: Gồm có 3 giải thưởng, bao gồm:
                                       - 1 giải nhất: 3 triệu đồng;
                                       - 1 giải nhì: 2 triệu đồng;
                                       - 1 giải ba: 1 triệu đồng
 
Kết quả cuộc thi: Xem đáp án
Giải Nhất: Vũ Xuân Lợi Giải Nhì: Nguyễn Đăng Huân Giải Ba: Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Văn bản ban hành

Quyết định 822/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng đô thị văn minh và Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Thông báo số 89/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Quyết định số 318/QĐ-TTg

Quyết định số 318/QĐ-TTg Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 319/QĐ-TTg

Quyết định số 319/QĐ-TTg về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 320/QĐ-TTg

Quyết định số 320/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
 • Đang truy cập243
 • Thành viên online2
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm236
 • Hôm nay48,755
 • Tháng hiện tại895,479
 • Tổng lượt truy cập63,385,236
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép  số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày 11 Tháng 2 năm 2019
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây