21:25 EST Chủ nhật, 10/12/2023
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Điển hình TB, cách làm hay » Thị xã Hồng Lĩnh


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Đảng bộ xã Thuận Lộc lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội chi bộ gắn với nhiệm vụ xây dựng, nâng cao tiêu chí nông thôn mới

Chủ nhật - 02/02/2020 10:04
Cùng với việc lãnh đạo nhân dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian qua, Đảng bộ xã Thuận Lộc đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 tại các chi bộ trên địa bàn gắn với việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ chính trị, xây dựng hệ thống văn kiện, chuẩn bị nhân sự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của Đại hội Đảng bộ các cấp, phát huy vị trí vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Đường vào khu dân cư kiễu mẫu Thôn Thuận Sơn

Đảng bộ xã Thuận Lộc có 12 chi bộ trực thuộc, với 330 đảng viên, trong đó có 9 chi bộ ở 9 thôn, chiếm hơn 2/3 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, các chi bộ đã thực hiện toàn diện công tác Đảng, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước, một số chi bộ đã có nhiều cách làm sáng tạo, giải pháp cụ thể phát huy vị trí vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Thuận Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển để giữ chuẩn các tiêu chí theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND, ngày 07/02/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, xã gặp không ít khó khăn do các tiêu chí nông thôn mới bền vững và phát triển yêu cầu ngày càng cao, nguồn lực huy động từ nhân dân đã nhiều… song với những kinh nghiệm có được từ việc phát huy vai trò chi bộ cơ sở trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới những năm trước đây, là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ xã có niềm tin về những giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy đã phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành phụ trách địa bàn dân cư duy trì việc dự họp với chi bộ thôn, xóm hàng tháng để nắm tình hình, chỉ đạo và giám sát việc triển khai nghị quyết của các cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong tâm là xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Các chi bộ nắm chắc tình hình thực tiễn và các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương để lựa chọn vấn đề, nội dung đưa vào sinh hoạt chuyên đề thiết thực, xây dựng nghị quyết lãnh đạo phù hợp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức hội, đoàn thể và đảng viên tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện. Nhờ vậy, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã đạt được kết quả tích cực. Điển hình như Chi bộ thôn Thuận Sơn đã lãnh đạo thành công nhiệm vụ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các chi bộ thôn Chùa và thôn Phúc Thuận đã và đang tiến gần hơn với đích đến khu dân cư kiểu mẫu. Việc xây dựng vườn mẫu cũng được các Chi bộ lãnh đạo, bám sát. Tính đến tháng 12/2019, toàn xã có 20 vườn mẫu được công nhận, trong đó có 10 vườn được đánh giá đảm bảo các tiêu chí và đã được thưởng theo cơ chế hỗ trợ của nghị quyết HĐND tỉnh và thị xã với tổng số tiền 80 triệu đồng. Chia sẽ về kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Đình Kháng – Bí thư chi bộ thôn Thuận Sơn cho biết: “Chi ủy chi bộ nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, sự điều hành của Uỷ ban nhân dân, các nhiệm vụ do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã triển khai.  Đánh giá kết quả trong nhiệm kỳ 2017-2020, cơ bản chi bộ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì và nâng cao tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu thôn Thuận Sơn, góp phần đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thuận Lộc giữ chuẩn nông thôn mới.”

Cũng như Chi bộ thôn Thuận Sơn, các chi bộ khác ở Đảng bộ xã Thuận Lộc cũng đã tập trung lãnh đạo thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, qua đánh giá của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và các sở, ban, ngành, xã Thuận Lộc xây dựng nông thôn mới đạt 20/20 tiêu chí; 97% gia đình văn hoá, 100% thôn được công nhận danh hiệu thôn văn hoá, trong đó gần 90% thôn đạt danh hiệu văn hoá 5 năm liên tục. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư đảm bảo quy chuẩn với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, nhân dân đóng góp và nguồn vốn xã hội hóa.

Lãnh đạo Thị xã và xã Thuận Lộc chúc mừng Đại hội Chi bộ Thôn Đồi Cao

Đến thời điểm này, Đảng bộ xã Thuận Lộc đã chỉ đạo 12/12 chi bộ tổ chức thành công Đại hội. Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đều dành thời gian thích hợp để Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo của cấp ủy của cấp mình; không khí thảo luận sôi nổi. Các  văn kiện  trình tại Đại hội như: Dự thảo báo cáo đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Dự thảo báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ; Dự thảo nghị quyết Đại hội chi bộ; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết được xây dựng kỹ lưỡng, có sự tham gia góp ý kiến của toàn thể đảng viên trong chi bộ. Trong đó, báo cáo nhiệm kỳ đã nêu bật những kết quả, khó khăn, vướng mắc của nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị.

Đồng chí Phạm Xuân Lân – Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ xã cho biết: “Đại hội ở các chi bộ đã đánh giá đúng thực chất những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2017 - 2020, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Từ đó đề ra cho được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2022, trong đó nhiệm vụ tiếp tục duy trì và giữ chuẩn tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao được các Chi bộ thảo luận, bàn các mục tiêu, giải pháp cụ thể. Đại hội đã Bầu ra được Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo của chi bộ 2020 - 2022 là những đồng chí tiêu biểu, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ để lãnh đạo chi bộ ngày càng phát triển.”

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thị uỷ cũng như sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, có thể khẳng định Đảng uỷ xã Thuận Lộc đã thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về quy trình tổ chức Đại hội ở đơn vị mình. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh được thực hiện tốt, đảm bảo; các văn kiện trình đại hội được cấp ủy cơ sở chuẩn bị công phu, có chất lượng, sát hợp thực tiễn. Sau Đại hội, Đảng bộ xã đã đánh giá, rút kinh nghiệm, làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tới./.

 

Bùi Thị Bảo Phương – Bình Nguyên/ http://honglinh.hatinh.gov.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thực hiện

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnhThăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 67

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 66


Hôm nayHôm nay : 24219

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 413411

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 54386243