06:55 EST Thứ năm, 29/02/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Tin tức nông thôn mới » Tiêu điểm


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Toàn văn bài phát động phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thi văn minh” của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết xây dựng NTM năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ bảy - 19/01/2019 01:57
Chiều 10/01, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng NTM năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018; Phát động phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Trang thông tin điện tử nongthonmoihatinh.vn trân trọng đăng tải toàn văn bài phát động phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng NTN, đô thi văn minh” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Quốc Khánh tại Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Quốc Khánh phát động phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thi văn minh”tại Hội nghị tổng kết xây dựng NTM năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019


Kính thưa:     - Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
                                                          Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
                                                         - Thưa Quý vị đại biểu, quý vị khách quý!

Với cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự thống nhất, đồng lòng của Nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh đạt kết quả toàn diện, phát triển theo chiều rộng lẫn chiều sâu, bền vững với nhiều dấu ấn rõ nét, trở thành điểm sáng của cả nước. Năm 2018 có 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới (kế hoạch đặt ra là 20 xã), nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 158 xã, chiếm 69%, vượt mục tiêu 5 năm (mục tiêu đến 2020 đạt trên 50%); huyện Nghi Xuân hoàn thành các chỉ tiêu và được Thủ tướng Chính phủ ký công nhận huyện nông thôn mới; huyện Đức Thọ đẩy nhanh tiến độ đạt chuẩn; các huyện Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà phấn đấu và đã được thông qua Đề án đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, nhiều vùng quê phát triển rõ nét, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố, vững mạnh, an ninh trật tự đảm bảo ổn định...

Một góc khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Trường Thanh, xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân  
Một góc Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, tôi chúc mừng 45 xã đã được vinh dự nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 79 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Năm 2019, là năm tập trung cao để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Vì vậy, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cần được tổ chức đồng bộ, rộng rãi hơn, đi vào chiều sâu,từng bước chuyển dần sang xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trước hết là ngay từ những hộ gia đình, khu dân cư, với mục tiêu:

- Về xây dựng nông thôn mới: Phấn đấu năm 2019, có thêm ít nhất 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giữ vững và nâng mức đạt chuẩn các tiêu chí, số tiêu chí bình quân trên xã đạt trên 18 tiêu chí; không còn xã dưới 12 tiêu chí; có ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông mới kiểu mẫu; Thành phố Hà Tĩnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm ít nhất 75 Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn, 900 Vườn mẫu đạt chuẩn.

Một góc khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn  Châu Linh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ

- Về xây dựng đô thị văn minh: Có 35% phường, thị trấn được công nhận Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 60% số phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn quy định về Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị; 70% số phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn quy định về Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao; thành phố Hà Tĩnh được công nhận đật chuẩn đạt đô thị loại 2.

Để Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại lợi ích thiết thực; thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tôi phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Đồng thuận cao, chuyển mạnh chiều sâu, bứt phá, gắn với phát triển đô thị”. Trên tinh thần thi đua yêu nước và kết quả đạt được trong những năm qua; để đạt mục tiêu năm 2019, tôi đề nghị các sở, ban, ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội và các địa phương tập trung thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung cao cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới; Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh, đổi mới và đa dạng hóa các hình thức truyền thông. Nhấn mạnh rõ việc thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn đô thị văn minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phải tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; phát huy nội lực, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, tạo thành phong trào thi đua rộng lớn; kịp thời tuyên truyền gương tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, phương pháp cách làm hay, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương để công tác thi đua thực sự là động lực, động viên các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân.


Năm 2019 Hà Tĩnh phấn đấu có ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao2 xã đạt chuẩn nông mới kiểu mẫu,...

Hai là, Cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo, các chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường lãnh đạo đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 121 ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương, đơn vị đạt thành tích tốt trong thực hiện Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định tại Kế hoạch số 489 ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh; đồng thời sẽ nhắc nhở, kiểm điểm đối với những tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, đạt kết quả thấp.

Ba là, Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai Cuộc vận động, theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động; phát huy vai trò tự chủ của Nhân dân. Vận động các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài tỉnh, ở trong nước và ngoài nước tích cực tham gia, đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bốn là, Hàng năm, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh và các ngành liên quan tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị; tham mưu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện; đưa chỉ tiêu tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là một chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá, xếp loại thi đua của tổ chức, cá nhân hàng năm.

Với tinh thần đó, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức kinh tế và toàn thể Nhân dân tỉnh nhà cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm thi đua, bằng các chương trình, hành động cụ thể, năng động, sáng tạo, với quyết tâm cao nhất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý  mạnh khỏe, hành phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: xây dựng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnhThăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 190


Hôm nayHôm nay : 37316

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1434199

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 57582483