Văn bản số 7748/UBND-NL3 về việc kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP

Văn bản số 7748/UBND-NL3 về việc kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 7748/UBND-NL3 về việc kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

Xem chi tiết Văn bản tại đây