Cẩm Xuyên kêu gọi trên 1,7 tỷ đồng tài trợ xây dựng nông thôn mới

Cẩm Xuyên kêu gọi trên 1,7 tỷ đồng tài trợ xây dựng nông thôn mới
Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020, từ đầu năm đến nay Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức vận động con em xa quê tài trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Ông Trần Hữu Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng huyện NTM Cẩm Xuyên cho biết: Từ đầu năm đến nay, huyện đã kêu gọi được 1,756 tỷ đồng từ các nguồn của con em xa quê để xây dựng các công trình cấp xã, thôn. Với cách làm của huyện Cẩm Xuyên là ngoài việc huy động nội lực từ dân, huyện tích cực huy động nguồn lực từ con em xa quê, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn một cách có hiệu quả.

 Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam tài trợ xây dựng Công trình nhà Hiệu bộ và cải tạo, nâng cấp 2 nhà học 2 tầng trường Tiểu học xã Cẩm Thạch

Thống kê của Ban chỉ đạo NTM huyện Cẩm Xuyên tính từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới đến nay, số tiền huyện huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp con em xa quê đóng góp lên đến 67,359 tỷ đồng.

Từ nguồn hỗ trợ này đã góp phần không nhỏ giúp địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Cùng với nổ lực của người dân và các nguồn hỗ trợ, đến nay Cẩm Xuyên đã có 19/21 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; hiện còn 2 xã (Cẩm Nhượng và Cẩm Thịnh) phấn đấu đạt chuẩn NTM đạt chuẩn trong tháng 6 năm 2020, đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020./.

Ngô Thắng
Văn phòng NTM tỉnh