Sản lượng tiêu thụ nước sạch của người dân nông thôn Hà Tĩnh tăng 15%

Sản lượng tiêu thụ nước sạch của người dân nông thôn Hà Tĩnh tăng 15%
Thông tin từ Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh, đến cuối tháng 3/2020, sản lượng tiêu thụ nước sạch vùng nông thôn Hà Tĩnh đạt 573.600 m3, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Sản lượng tiêu thụ nước sạch của người dân nông thôn Hà Tĩnh tăng 15%

Sản lượng tiêu thụ nguồn nước sinh hoạt từ các công trình cấp nước tập trung nông thôn đạt 573.600 m3 trong quý I/2020

Trong đó, riêng trong tháng 3, sản lượng tiêu thụ nước đạt 193.200 m3, chiếm gần 34% tổng sản lượng tiêu thụ trong quý I.

Hiện nay, Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh đang quản lý, vận hành 7 công trình cấp nước tập trung, cung cấp liên tục nguồn nước sinh hoạt cho 20.700 hộ gia đình khu vực nông thôn.

Theo đó, trung tâm đã thường xuyên nâng cao công tác quản lý, vận hành, đồng thời khắc phục sửa chữa kịp thời sự cố, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nước cho người dân.

Sản lượng tiêu thụ nước sạch của người dân nông thôn Hà Tĩnh tăng 15%

Mạng lưới cấp nước liên tục được nâng cấp, mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước của người dân nông thôn

Đồng thời, triển khai dự án mới, thực hiện mục tiêu tăng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch bền vững như: mở rộng mạng lưới công trình cấp nước Thạch Bằng; công trình cấp nước vùng Trà Sơn (Can Lộc); mở rộng cấp nước Bắc Cẩm Xuyên…

Bên cạnh đó, xây dựng mới và nâng cấp công trình cấp nước nhỏ lẻ, đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Trong quý I, trung tâm đã hoàn thành 900 công trình cấp nước nhỏ lẻ, hộ gia đình đạt gần 20% kế hoạch.

Theo N.O/baohatinh.vn