[Infographic] Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường

Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho thấy, giai đoạn 2011-2016, bộ mặt nông thôn có sự biến đổi sâu sắc, nhất là về kết cấu hạ tầng.
ĐT (Theo TTXVN)