Chấp thuận, giao bổ sung 28 tổ chức, đơn vị đỡ đầu 24 xã xây dựng nông thôn mới

Chấp thuận, giao bổ sung 28 tổ chức, đơn vị đỡ đầu  24 xã xây dựng nông thôn mới
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định 863/QĐ-UBND ngày 18/03/2020 về việc chấp thuận và giao bổ sung đỡ đầu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2020 - 2025.


Theo đó, có 28 tổ chức, đơn vị được chấp thuận, giao bổ sung đỡ đầu 24 xã xây dựng NTM; trong đó, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Tỉnh Đoàn mỗi đơn vị được giao đỡ đỡ đầu 2 xã.

Từ sự hỗ trợ công tác đỡ đầu, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở Cẩm Xuyên được nâng cấp, mở rộng đảm bảo tiêu chí NTM.

Các tổ chức, đơn vị đỡ đầu có nhiệm vụ giúp đỡ các xã về nội dung và cách thức, phương pháp tổ chức hoạt động thực hiện chương trình xây dựng NTM; trực tiếp tài trợ hoặc vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ các xã về vật chất, giúp đỡ ngày công thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; giúp xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương để thực hiện chương trình; phối hợp với địa phương đánh giá kết quả, hiệu quả đỡ đầu, tài trợ; sau khi xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục đỡ đầu xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao địa phương được nhận đỡ đầu có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị đỡ đầu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ; phối hợp quản lý, sử dụng công khai, minh bạch và hiệu quả các nguồn lực đỡ đầu.

Tổ chức, đơn vị đỡ đầu; Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM các huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác đỡ đầu theo quy định.


Thực hiện Phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, sau gần 10 năm thực hiện, đến nay, đã có 114 tổ chức, đơn vị đỡ đầu 192 xã. Nhiều tổ chức, đơn vị đã tích cực tham gia thực hiện công tác đỡ đầu, tài trợ, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo. Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã huy động hơn 1.407 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí NTM, trong đó cấp huyện 821,7 tỷ đồng, cấp tỉnh 381,8 tỷ đồng; các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại... 203,5 tỷ đồng.
 
Xem chi tiết Quyết định số 863/QĐ-UBND tại đây
Ngô Thắng