Hương Bình: Sôi nổi phong trào làm đường giao thông, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu trong xây dựng nông thôn mới.

Hương Bình: Sôi nổi phong trào làm đường giao thông, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu trong xây dựng nông thôn mới.
Những năm gần đây xã Hương Bình đã tập trung huy động các nguồn lực làm đường giao thông nông thôn, kênh mương bê tông nội đồng (GTNT- KMBTNĐ), phong trào đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi. Vì thế, những con đường đất lầy lội ngày nào đang dần được thay thế bằng những tuyến đường bê tông, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng NTM. Đặc biệt năm 2020 này, khi địa phương đang quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại, trong đó có tiêu chí giao thông, để phấn đấu về đích NTM theo lộ trình đề ra.