Hương Khê: Triển khai phong trào làm giao thông nông và công tác an toàn giao thông năm 2020.

Hương Khê: Triển khai phong trào làm giao thông nông và công tác an toàn giao thông năm 2020.
Các đồng chí Nguyễn Văn Việt và Phan Kỳ, Phó chủ tịch UBND huyện vừa chủ trì hội nghị tổng kết phong trào làm giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương bê tông (GTNT, RTN, KMBT) và công tác an toàn giao thông (ATGT) năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.Tham dự có đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh; Sở giao thông vận tải; đồng chí Ngô Xuân Ninh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, trưởng các phòng ban liên quan và lãnh đạo 21 xã, thị trấn trong toàn huyện.