Lãnh đạo huyện kiểm tra và làm việc với cán bộ chủ chốt xã Hương Xuân về thực hiện Chương trình nông thôn mới.

Lãnh đạo huyện kiểm tra và làm việc với cán bộ chủ chốt xã Hương Xuân về thực hiện Chương trình nông thôn mới.
Đồng chí Đinh Hữu Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, OCOP huyện và đồng chí Phan Kỳ, Phó chủ tịch UBND huyện, chánh văn phòng Nông thôn mới huyện vừa chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo NTM, UBND xã Hương Xuân để kiểm tra, soát xét kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới thời gian qua; nhiệm vụ cần tập trung để đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2020.