16:29 ICT Thứ ba, 16/07/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » VĂN BẢN NÔNG THÔN MỚI

máy chạy bộ

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 976/QĐ-UBND 24/03/2020

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt...

Tải về
Quyết định số 863/QĐ-UBND 18/03/2020

Về việc chấp thuận và giao bổ sung đỡ đầu thực hiện Chương...

Tải về
Kế hoạch số 75/KH-UBND 16/03/2020

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh năm...

Tải về
Chỉ thị số 02 /CT-UBND 03/03/2020

Về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy...

Tải về
Quyết định số 513/QĐ-UBND 06/02/2020

Về việc phân bổ kinh phí thưởng cho các sản phẩm OCOP đạt 3...

Tải về
Văn bản số 566/UBND-NL3 05/02/2020

Về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện...

Tải về
Văn bản số 7748/UBND-NL3 21/11/2019

về việc kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm tham gia...

Tải về
Văn bản số 4548/UBND-NL4 09/07/2019

về việc đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn...

Tải về
Văn bản số 4361/UBND-NL4 02/07/2019

Về việc tổ chức Hội thảo đúc rút kinh nghiệm xây dựng Khu...

Tải về
Văn bản số 4503/UBND-NL4 05/07/2019

về việc giao chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực...

Tải về
Quyết định số 2221/QĐ-UBND 02/07/2019

Về việc đồng ý tổ chức Đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài

Tải về
Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh 24/06/2019

Về việc phê duyệtKế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến...

Tải về
Quyết định số: 31/2019/QĐ-UBND 22/05/2019

Về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp...

Tải về
Văn bản số 3478 /UBND-NL1 31/05/2019

về việc đánh giá, thẩm định mức độ đạt chuẩn NTM đối với các...

Tải về
Quyết định số: 29/2019/QĐ-UBND 22/05/2019

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng...

Tải về
Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND 22/05/2019

Về việc ban hànhTiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu...

Tải về
Quyết định số 868 /QĐ-UBND 26/03/2019

Về việc Quy định hƣớng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện...

Tải về
Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 07/05/2019

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây...

Tải về
Quyết định số 900/QĐ-UBND 27/03/2019

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản...

Tải về
Văn bản số 1535/UBND-NL1 20/03/2019

Về việc rà soát, đánh giá, hướng dẫn thẩm định tiêu chí nông...

Tải về
Quyết định số 668/QĐ-UBND 04/03/2019

về việc chấp thuận và giao bổ sung đỡ đầu thực hiện Chương...

Tải về
Quyết định số 675/QĐ-UBND 04/03/2019

về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn nông...

Tải về
Quyết định số 79/QĐ-UBND 08/01/2019

về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Tải về
Quyết định số 576/QĐ-UBND 25/01/2019

Về việc thưởng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm...

Tải về
Quyết định số 268/QĐ-UBND 22/01/2019

Về việc ban hành Quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham...

Tải về
Quyết định số 2813/QĐ-UBND 24/09/2018

Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2018

Tải về
Quyết định số 1718/QĐ-UBND 11/06/2018

về việc cấp kinh phí khen thưởng cho các xã có khu dân cư...

Tải về
Kế hoạch số 188/KH-UBND 11/06/2018

Kế hoạch tổng kết xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu...

Tải về
Công văn số 2846/UBND-NC 21/05/2018

Về việc giới thiệu đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày...

Tải về
Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND 16/05/2018

Về việc bổ sung Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai...

Tải về
Quyết định số 828/QĐ-UBND 27/03/2018

Về việc chấp thuận và giao đỡ đầu (bổ sung) thực hiện Chương...

Tải về
Quyết định số 728/QĐ-UBND 14/03/2018

Về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký thực hiện hoàn...

Tải về
Quyết định số 650 /QĐ-UBND 07/03/2018

Về việc phân bổ nguồn kế hoạch vốn ngân sách Trung ương ...

Tải về
Quyết định số 15/QĐ-BTC 02/03/2018

Về việc thành lập Ban Giám khảo cuộc thi "Khu dân cư NTM...

Tải về
Quyết định số 616/QĐ-UBND 28/02/2018

Về việc phân bổ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương ...

Tải về
Quyết định số 3326/QĐ-UB 10/11/2017

Về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ xã xây dựng xã đạt chuẩn...

Tải về
Quyết định số: 3099/QĐ-UBND 23/10/2017

V/v phê duyệt,ban hành thiết kế mẫu các công trình giáo dục,...

Tải về
Quyết định số 2542/QĐ-UBND 31/08/2017

Quyết định Về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ...

Tải về
Quyết định số 1786 /QĐ-UBND 27/06/2017

Về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Khu dân cư nông thôn...

Tải về
Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND 03/05/2017

Ban hành quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số...

Tải về
Quyết định số 1052/QĐ-UBND 19/04/2017

Về việc phân bổ 215 tỷ đồng từ kế hoạch vốn ngân sách Trung...

Tải về
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh 07/02/2017

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai...

Tải về
Kế hoạch số 489/KH-UBND tỉnh Hà Tĩnh 29/12/2017

Phong trào thi đua "Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn...

Tải về
Quyết định số 429/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh 07/02/2017

Về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký thực hiện hoàn...

Tải về
Quyết định 05/2017/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh Hà Tĩnh 07/02/2017

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai...

Tải về
Quyết định16 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh 04/12/2016

Về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký thực hiện hoàn...

Tải về
Quyết định 3860/QĐ-UBND 29/12/2016

Về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

Tải về
Quyết định 3362/QĐ-UBND 24/11/2016

Về việc thành lập Đoàn liên ngành thẩm định kết quả để xét...

Tải về
Quyết định số 3118/ QĐ-UBND 02/11/2016

Về việc ban hành Bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây...

Tải về
Quyết định số 2573/QĐ-UBND 14/09/2016

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Bộ tài liệu bồi dưỡng...

Tải về
1, 2, 3  Trang sau
 

Menu Văn Bản

Thư viện Hình ảnhThăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 211

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 210


Hôm nayHôm nay : 25615

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 694746

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 64680690