10:27 ICT Thứ ba, 28/05/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Tin tức nông thôn mới


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Nhận thức đầy đủ trách nhiệm để tham mưu hiệu quả trong phát triển du lịch Hà Tĩnh

Chủ nhật - 29/12/2019 22:23
Chiều nay (29/12), Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH -TT&DL Hà Tĩnh về việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh liên quan đến phát triển du lịch.

Nhận thức đầy đủ trách nhiệm để tham mưu hiệu quả trong phát triển du lịch Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp

Ngày 14/8/2019, BTV Tỉnh ủy ban hành Quyết định 1111 giám sát đối với Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 08 ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; NQ 06 ngày 7/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Nhận thức đầy đủ trách nhiệm để tham mưu hiệu quả trong phát triển du lịch Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở TN&MT Phan Lam Sơn: Trong quy hoạch, kế hoạch phát triển về du lịch, ngành cần chỉ rõ được đến nay việc thực hiện đã đạt kết quả như thế nào?

Kết quả giám sát đã chỉ rõ, Đảng ủy Sở VH -TT&DL đã tổ chức quán triệt nội dung, ban hành chương trình hành động và các giải pháp thực hiện các nghị quyết; chỉ đạo kiện toàn, tổ chức, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác du lịch; xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, sở, ngành, các địa phương, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị làm du lịch trên địa bàn.

Nhận thức đầy đủ trách nhiệm để tham mưu hiệu quả trong phát triển du lịch Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Văn Tình: Trong quá trình các doanh nghiệp, đơn vị làm du lịch tiếp cận chính sách hỗ trợ còn có những điểm vướng, vậy ngành cần chỉ rõ được các điểm vướng.

Sở đã chỉ đạo Trung tâm Quảng bá xúc tiến du lịch tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, quảng bá, hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch trong và ngoài nước; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo về xây dựng sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch hiện có; tham mưu UBND tỉnh đầu tư nhiều công trình hạ tầng du lịch; phối hợp với nhiều địa phương kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn.

Nhận thức đầy đủ trách nhiệm để tham mưu hiệu quả trong phát triển du lịch Hà Tĩnh

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ: Thông qua đợt kiểm tra, giám sát, mỗi thành viên trong Đảng ủy, từng đảng viên trong từng chi bộ phải nhận thức đầy đủ về các nội dung của nghị quyết để có kế hoạch, giải pháp tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế.

Lượng khách du lịch và doanh thu về du lịch có sự tăng trưởng. Năm 2018, tổng lượt khách tham quan đến Hà Tĩnh đạt 3,7 triệu lượt, năm 2019 đạt trên 3,85 triệu lượt, doanh thu đạt hơn 5.200 tỷ đồng; hình ảnh con người, danh thắng Hà Tĩnh được quảng bá rộng rãi; nguồn nhân lực du lịch được nâng cao.

Trong thu hút đầu tư, từ năm 2017 cho đến nay đã có 54 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng nguồn vốn trên 5.300 tỷ đồng. Nhiều dự án đã đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn.

Nhận thức đầy đủ trách nhiệm để tham mưu hiệu quả trong phát triển du lịch Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Trần Sáng: Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp nhưng sự vào cuộc của các ngành, các địa phương còn rất hạn chế. Rất mong tỉnh có sự chỉ đạo để cả hệ thống chính trị cùng thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án phát triển du lịch.

Báo cáo đánh giá cũng cho thấy những kết quả đạt được trong thực hiện các nghị quyết có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH-TT&DL. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã phát huy được trí tuệ tập thể; kiên quyết chỉ đạo sắp xếp bộ máy; tập trung giải quyết kịp thời các phát sinh trong quá trình triển khai nghị quyết; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kiện toàn BCĐ phát triển du lịch tỉnh; chỉ đạo các địa phương kêu gọi, thu hút nhiều dự án đầu tư du lịch vào địa bàn…

Nhận thức đầy đủ trách nhiệm để tham mưu hiệu quả trong phát triển du lịch Hà Tĩnh

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập: Những hạn chế mà đoàn giám sát chỉ ra, ngành sẽ tiếp thu, nhận thức cao để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo của Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế cần được khắc phục như: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy chất lượng, hiệu quả chưa cao; công tác tham mưu cho tỉnh thực hiện các chính sách thu hút, phát triển du lịch chưa đúng mức; hiệu quả hoạt động của BCĐ du lịch tỉnh chưa cao; sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa có thương hiệu; các doanh nghiệp lữ hành hoạt động còn yếu…

Trên cơ sở những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở VH-TT&DL, Đoàn giám sát đã chỉ rõ trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở.

Nhận thức đầy đủ trách nhiệm để tham mưu hiệu quả trong phát triển du lịch Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Đảng ủy Sở VH-TT&DL cần nhận thức đầy đủ các hạn chế cũng như trách nhiệm của mình để có giải pháp khắc phục

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao sự phối hợp của Sở trong quá trình đoàn giám sát hoạt động. Đồng thời cho rằng Sở đã có sự tham mưu cho tỉnh được một số chủ trương, chính sách phát triển du lịch; nghiêm túc trong công tác học tập, quán triệt các nội dung nghị quyết; tích cực trong công tác xúc tiến đầu tư. Nhờ đó du lịch đã đạt được một số kết quả nhất định, điều này có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở và Bí thư Đảng ủy.

Nhận thức đầy đủ trách nhiệm để tham mưu hiệu quả trong phát triển du lịch Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng đoàn công tác Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV tham quan, khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư phát triển du lịch tại Hà Tĩnh. (Tháng 10/2019)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định đối với Hà Tĩnh, du lịch được tỉnh hết sức quan tâm. Tỉnh đã điều chỉnh chiến lược quy hoạch theo hướng tập trung phát triển mạnh cho du lịch; ban hành một nghị quyết riêng với các chính sách hết sức bài bản; quan tâm đến công tác kêu gọi đầu tư cho du lịch.

Thế nhưng, việc thực hiện các chủ trương, chính sách vào thực tiễn còn chưa đạt kỳ vọng, kết quả đạt được còn thấp. Ngoài những nguyên nhân khách quan thì Đảng ủy Sở VH-TT&DL và Bí thư Đảng ủy cần phải nhận thức được trách nhiệm của mình.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị Đảng ủy Sở phát huy các kết quả đạt được, nhận thức đầy đủ các hạn chế cũng như trách nhiệm của ngành để có giải pháp khắc phục; nâng cao chất lượng quảng bá, kết nối tour tuyến; quan tâm chất lượng nguồn nhân lực quản lý du lịch; tham mưu tổ chức tốt các hoạt động du lịch trong dịp tết Nguyên đán sắp tới và các lễ kỷ niệm lớn; chuẩn bị tốt cho mùa du lịch biển 2020.

Theo Phúc Quang/baohatinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnhThăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 188


Hôm nayHôm nay : 25842

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1549571

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 61871528